Jan Cimický

Cimicky

Houby jsou velmi zvláštní organismy – ani rostliny, ani živé organismy. Pro nás jsou hlavně pochoutkou a jejich medicínská stránka jde bohužel tak trochu mimo nás. Přitom už v době v mých středoškolských studií v Ústavu organické chemie a biochemie vědecká pracovnice, maminka našeho spolužáka, zkoumala účinek hub v boji s rakovinovým bujením. Výzkum bohužel přerušil vpád vojsk v srpnu 1968. Teď se k nám informace o benefitech hub dostávají prostřednictvím tradiční čínské medicíny, která má s jejich využitím velké zkušenosti.

Tradiční čínská medicína své poznatky sbírala tisíce let a tak měla i více času si jejich účinky ověřit. A to je to, co mě zajímá. Zkoumání znalostí, které vycházejí z historických zkušeností a jejich propojování s naší západní medicínou. Je totiž nesporné, že ani v medicíně neexistuje jediný správný názor, protože osobnost, tělo i duše člověka má neskonale mnoho variant a u každého jedince většinou platí něco zcela odlišného.

Rád se obklopuji lidmi, kteří jsou podobného smýšlení a hledají nové směry a cesty, jak pomáhat ostatním lidem.

Jedním z nich je i Milan Schirlo. Prostřednictvím své terapeutické praxe, odborných seminářů a on-line webinářů pro širokou veřejnost přibližuje lidem principy tradiční čínské medicíny a seznamuje je s účinky hub na zdraví a nemoc člověka. 

Otevírá tak další dveře poznání a dává lidem možnost volby přístupu ke svému zdraví. Za to mu náleží poděkování.

MUDr. Jan Cimický, CSc.