Milan Vidlák

Vidlak

Milan Schirlo má rád lidi a lidi mají rádi jeho. Měl jsem tu čest poznat jej jako člověka se zájmem o druhé a o to, jak věci fungují. A pokud nefungují, neúnavně pátrá po tom, proč. Tato vlastnost je obzvláště důležitá v terapeutickém procesu, kterému se tak intenzivně věnuje. Jeho komplexnímu přístupu nejlépe odpovídá tradiční čínská medicína, protože je systematická stejně jako on. A používá rozum, neboť vysvětluje nejen choroby, ale celý svět ve srozumitelných obrazech a souvislostech. Pochopit, proč se děje to, co se děje, je prvním krokem k uzdravení. A Milan to ví.

Milan Vidlák, šéfredaktor časopisu Šifra