Renata Lien Čepelková

Cepelkova

Rádi bychom stále prožívali ta krásná léta našeho mládí a slovy básníka, prchají jako sen, ale právě v tom prchání potkáváme lidi, kteří s námi putují na cestě našeho života a my s nimi můžeme sdílet společné zájmy a vize…

Milana jsem potkala při svém studiu čínské medicíny. Zatímco on, již měl jedno studium za sebou, já zoufale tápala mezi informacemi, které se pravidelně na nás valily každých 14 dnů. Já, absolutní systematik zapisovala přednášky a zalamovala bylinné listy, Milan, jako stejný systematik pro nás připravoval tzv. fastfoody – tedy tabulky s bylinami, aby se lépe učily.

Po zkouškách jsme se rozeběhli do svých domovů, a zatímco většina z nás zvolila cestu praktika, Milan si vybral cestu zcela odlišnou a mnohem trnitější. Začal vyrábět skvělé produkty z vitálních hub a bylinek využívaných v čínské medicíně. Dokázal vytvořit produktovou řadu, která dnes oslovuje nejenom nás praktiky čínské medicíny, ale hlavně naše klienty. Můžeme mu posílat naše přání a podněty co nám chybí v produktové řadě a co by naši klienti potřebovali.

Osobně si vážím lidí, kteří z nuly vytvoří rodinný výrobní podnik. Sama jsem podnikala a měla jsem na starosti platy pro 15 lidí, ale nic jsem nevyráběla a přesto vím, kolik to bylo stresů a odpovědnosti.

Dnes je jeho firma velká a prosperující a já jsem moc ráda, že jsem ho poznala a mohu být občas součástí jeho úspěchů.

Neúnavný ve své práci, vstřícný k nám bývalým spolužákům, někde si říkám, kde bere ten čas a energii. Ale jeho den a jeho 24 hodin má určitě úplně jiné časové rozměry, které nám obyčejným smrtelníkům plyne asi nějak rychleji.

Mimo to mu patří i můj velký dík za podporu knih o stravování, které jsem napsala a které se díky jemu dostaly mezi jeho odběratele.

Milý Milane, ať jsi zdraví a ať vydrží ta tato jízda na plný plyn!

Renata Lien Čepelková, terapeutka tradiční čínské medicíny a autorka knih o stravování podle pravidel čínské medicíny