Yinyangové cykly

Povídání o střídání nekončících proměn Yin a Yang v nás i v přírodě.