Akupunktura - druhý pilíř tradiční čínské medicíny

Mnohé z vás možná překvapí, že tradiční čínská medicína není jen tak nějaká „alternativní medicína“, ale stojí na velmi propracovaných diagnostických metodách, na které navazují praxí osvědčené a fungující terapeutické metody. Metody, které navracejí organismus zpět do harmonie.

Velmi často zde zmiňuji léčbu, při které používám bylinné směsi a vitální houby. Byliny i houby jsou totiž jedním ze základních pilířů čínské medicíny. Avšak existují jiné léčebné postupy (zdravotní cvičení Qi Gong nebo Tai Ji, léčebné masáže Tui Na, učení o zdravém životním stylu Yang Sheng atd.). Dnes se ale chci věnovat akupunktuře (neboli napichování jehel).

Akupunktura pro oživení energetických drah

Čínská medicína tvrdí, že v těle vedou akupunkturní dráhy, ve kterých proudí energie Qi. Stejně jako proudí krev v cévách či lymfa v lymfatických cestách. V určitých místech vystupuje energie Qi kůží k povrchu. V těchto místech je Qi velmi koncentrovaná. Tady mluvíme o akupunkturních bodech. Terapeut, který do akupunkturního bodu napíchne jehlu, je schopen s energií Qi různě pracovat. Dokáže ji doplňovat či vypouštět, přesouvat z místa na místo, uvolňovat, pokud je zablokovaná, nebo dokonce dokáže ovlivňovat fungování vnitřních orgánů.

Historie akupunktury

Akupunktura je stará jako „lidstvo samo“. Je podrobně popsána v jednom z nejstarších děl čínské medicíny, ve Vnitřním kánonu Žlutého císaře. A Žlutý císař žil na počátku 3. tisíciletí před naším letopočtem. Tomu odpovídají i nálezy akupunkturních „jehel“, které byly nalezeny ve starých hrobkách a jsou vyrobené z kostí. Zajímavé je, že i Ötzi, zachovalá mumie pračlověka nalezená v alpském ledovci, má na kůži tetování, které by se dalo interpretovat jako akupunkturní mapa.
Dnes je akupunktura rozšířená po celém světě. Jen v její domovině v Číně existuje přes 4 000 velkých nemocnic a asi 50 000 větších klinik, kde se akupunktura praktikuje. Existuje celá řada vědeckých studií, které její účinnost jen potvrzují.

Kolik akupunkturních bodů máme na těle?

Tradiční akupunktura zná 365 akupunkturních bodů (jako dní v roce), které se nacházejí na 12 drahách, které přináleží základním vnitřním orgánům (jako měsíců v roce). Dnes už ale akupunkturisté používají mnohem více bodů (až 2 000) a i více akupunkturních drah. Existují tzv. mimořádné dráhy a extra body, které neleží na žádné dráze.
Ve staré Číně se používaly akupunkturní jehly z různých materiálů. Včetně stříbra a zlata. Dnes většina akupunkturistů používá jednorázové jehly z chirurgické oceli. Asi nejčastěji používaná jehla má průměru 0,22 mm. Ale jsou jehly i tenčí či silnější.

Na co je akupunktura vhodná

Akupunktura se používá u celé škály zdravotních obtíží. V podstatě všude tam, kde používáme fytoterapii, můžeme akupunkturu použít. Typicky u únavových stavů, u trávicích problémů, u dušností, menstruačních nerovnováh, psychických disharmonií atd. Je ale jedna oblast, kde je akupunktura volbou číslo jedna. Jsou to bolesti pohybového aparátu. Z určitých důvodů jako je přetěžování, úraz, vpád „větru a chladu“ atd. mohou v akupunkturních dráhách vznikat blokády - konkrétně se jedná o místa, kde je zúžený prostor pro vedení drah - bedra, krční páteř, hrudní páteř, klouby. Jsou to místa na blokády náchylnější. Energie Qi se zde zablokuje velmi lehce a vytváří bolest. Resp. to, co vnímáme jako bolest, je tvořeno blokádou v akupunkturní dráze. No a tyto blokády lze akupunkturou poměrně efektivně uvolnit. Rozbijeme blokádu, zmizí bolest. Některé blokády, které jsou již ve formě degenerativních změn, rozbít nedokážeme. Nicméně pomocí akupunktury někdy dokážeme protlačit Qi kolem této blokády. Qi začne opět volně proudit a bolest zmizí.

Kdy akupunktura není doporučována

Rozhodně u těhotných žen by měl akupunkturu dělat jen zkušený akupunkturista a jen velmi omezeně! Některé body je v těhotenství vyloženě zakázáno píchat!
Akupunktura také není příliš efektivní, pokud potřebujeme do organismu doplnit materii jako je krev, Yin či tekutiny. Pokud ženě padají vlasy a příčinou je nedostatečnost krve (nejčastější příčina padání vlasů), tak akupunkturou tu krev prostě nedodáme. Můžeme pomocí jehel povzbudit vnitřní orgány, které jsou za výrobu krve zodpovědné, ale efektivnější je v tomto případě určitě fytoterapie.

Bolí akupunktura?

Je to dost individuální, někteří pacienti většinou cítí, jak jehla pronikne kůží, ale vzhledem k tomu, že je jehla velmi tenká, mnoho lidí necítí vůbec nic. V praxi pozoruji zajímavou věc. Muže „bolí“ akupunktura výrazně více než ženy (jsou i výjimky, ale opravdu jen výjimky). Ženy mají pravděpodobně díky připravenosti k porodu nižší práh bolestivosti.
Cílem akupunkturisty při napichování akupunkturních bodů je dosáhnout tzv. pocitu De Qi (dotyku Qi). V jednu chvíli cítí, jako by Qi jehlu „uchopila“. To je pro uzdravující efekt akupunktury velmi důležité. Někteří lidé také vnímají, že se s jejich energií začíná něco dít. Často je tento pocit „vyzařován“ z akupunkturního bodu po dané akupunkturní dráze.

Je akupunktura vhodná i u dětí?

Ano. Děti dokonce reagují na akupunkturu mnohem rychleji než dospělí. Dalo by se říci, že čím je člověk starší, tím jde terapie pomaleji (ale jsou i výjimky). Bohužel mnoho dětí má z akupunktury strach, proto, zvláště u malých dětí, dávám přednost bylinkám a houbám. Třeba u mých vlastních dětí, když onemocněly, aplikoval jsem akupunkturu, jen když už šlo opravdu do tuhého.

Může se akupunktura používat současně s fytoterapií?

Ano, terapeut ale musí přesně vědět, co dělá. Účinky vitálních hub nebo bylinných tinktur a akupunktury by měly jít jedním směrem tzn., že tělo by mělo dostávat jasné a srozumitelné informace, co po něm chceme. Nikoliv protichůdné.

Připravil: Milan Schirlo – terapeut tradiční čínské medicíny

Některé starší články

Nalezení rovnováhy. Jak vlastně fungují vitální houby? - 2. díl

Nalezení rovnováhy. Jak vlastně fungují vitální houby? - 2. díl

YinYangová cesta zdravím neboli cesta středu, představuje ideální stav, kdy je Yin a Yang v rovnováze. Poznejte vitální houby, které tuto ztracenou rovnováhu pomáhají nalézt.

číst více

Nalezení rovnováhy. Jak vlastně fungují vitální houby? - 1. díl

Nalezení rovnováhy. Jak vlastně fungují vitální houby? - 1. díl

Co pro vás znamená zdraví? Pro tradiční čínskou medicínu je to rovnováha těla. Rovnovážný stav, kdy je vše v souladu se vším a naše tělo je zdravé. A nejen zdravé, zároveň se cítíme dobře a užíváme si kvalitního života.

číst více

Prvek Kov

Prvek Kov

Prvek Kov patří mezi jeden z pěti základních prvků v systému Wu Xing, který je klíčovým konceptem v tradiční čínské filozofii a medicíně. Wu Xing, což znamená "pět pohybů", popisuje dynamické vztahy a vzájemné interakce mezi různými aspekty lidského těla a přírody.

číst více