Atopický ekzém pohledem čínské medicíny

Prakticky každý z vás má nějakou zkušenost s atopickým ekzémem. Ať už vlastní, nebo od někoho ze svého okolí. Atopické ekzémy dnes postihují 7−10 % populace a toto číslo neustále stoupá. Proč tomu tak je, to se můžeme jen domýšlet. Klesající kvalita potravin, špatné stravovací návyky, všudypřítomný stres, přejídání se, nedostatek pohybu, elektrosmog, očkování, bývají označovány za možné příčiny. Proč však lidí s atopickými problémy přibývá, přesně nevíme. Zajímavé je, že se tato čísla zvyšují hlavně v zemích, kde lidé žijí v blahobytu, v nadbytku všeho, jídla, zábavy, materiálních věcí, ale i stresu, v zemích, kde je vysoká míra hygienických návyků. Možná částečnou odpověď dostaneme, když se na příčiny atopických problémů podíváme očima čínské medicíny.

Atopický = zvláštní, cizí 

Atopický ekzém patří do skupiny atopických problémů. Pojem „atopický“ je odvozen od řeckého slova atopos = zvláštní, cizí. Vyjadřuje něco, co probíhá atypicky. Tedy jinak, než je běžné. Do této skupiny nemocí patří i alergické astma a senná rýma. 

Podle slovníku západního lékařství je atopie dědičná predispozice. Jde o dědičný sklon k alergickým reakcím, které se projevují v různých oblastech našeho organismu.

To je důležitá informace, podobným způsobem totiž k vysvětlení atopických problémů přistupuje čínská medicína, jak si za chvíli povíme. 

Člověk může mít atopii, ale nemusí trpět žádnými zjevnými problémy. Pod vlivem určitých podnětů však může dojít k reakci, kdy náš imunitní systém reaguje nepřiměřeně silně na běžné látky, jako je např. pyl, určitá potravina či kosmetický přípravek. Těmto látkám se říká alergeny, běžný člověk na ně nereaguje, kdežto člověk s imunitní přecitlivělostí ano. Dnes se zaměříme na atopický ekzém, kde alergickou reakcí je zánět kůže (atopický ekzém). 

Predispozice a přecitlivělost na běžné látky 

Proč u některých lidí vzniká tato predispozice a přecitlivělost, na to zatím západní medicína nedává zcela uspokojivou odpověď. Většinou se o alergických reakcích píše jako o multifaktoriálních onemocněních, kde je příčina nejasná. Popisují se pouze faktory, které alergickou reakci vyvolají, tzn. alergeny (látky vyvolávající alergickou reakci). 

Alergenem dnes může být prakticky cokoliv: určité druhy potravin, různé mikroorganismy (roztoči, bakterie, viry či plísně), kontakt s různými dráždivými látkami (některé kovy, cigaretový kouř, některé látky v kosmetických prostředcích, určité léky jako je penicilin), dokonce i emocionální stres se může a často se i podílí na vzniku atopických problémů. 

Jednou z teorií, jak se člověk stane atopikem je tzv. hygienická hypotéza, která říká, že děti v západním světě nejsou od malička vystaveny dostatečnému vlivu různých mikroorganismů, protože žijeme příliš hygienicky, všechno dezinfikujeme, neustále si myjeme ruce mýdlem, každý den se koupeme, a proto se náš imunitní systém správně nevyvine a reaguje pak na běžné látky nepřiměřeně - přecitlivěle.

Druhá teorie vidí jako příčinu alergií rozšíření antibiotik a očkování. Tato teorie říká, že přílišným používáním antibiotik a očkováním se v dětství sníží tlak vnějšího prostředí na náš imunitní systém, my se nemusíme tolik prát s vnějšími patogeny a naše imunita se nenaučí smysluplně reagovat. A později reaguje nepřiměřeně.

Atopický ekzém pohledem čínské medicíny 

Chceme-li vysvětlit příčiny a způsoby léčby atopického ekzému slovy čínské medicíny, musíme nejprve zmínit dva pojmy: Biao a Ben (česky je překládáme jako vrcholek a kořen. Kořen je příčina nemoci a vrcholek je její projev). Například migrenózní bolest hlavy je vrcholkem, kdežto stoupající Yang z Jater, který tuto bolest způsobuje, je kořenem nemoci.

Pokud léčíme jen vrcholek, sice pacientovi ulevíme, ale nemoc se bude vracet. Je třeba vždy léčit kořen nemoci, jinak se jí nikdy nezbavíme. 

Poznámka: Pokud u atopického ekzému řešíme jen vrcholek (např. kortikoidy), ekzém většinou zmizí, ale objeví se nová alergická reakce - typicky astma. Na tomto příkladu můžeme vidět, že je třeba opravdu řešit kořen nemoci, a ne pouze vrcholek. 

Ledviny a Plíce 

Na začátku jsme si řekli, že podle západní medicíny je atopie dědičná predispozice. Něco, co dědíme po svých předcích. A za dědičnost odpovídá podle čínské medicíny esence, která je uložená v Ledvinách. Ona je zodpovědná za predispozice k určitým nemocem, ale také za naše vzorce chování, anebo za to, jak dlouhý bude náš život. 

Druhým orgánem, který se podílí na vzniku atopického ekzému, jsou Plíce. Plíce kromě toho, že jsou zodpovědné za dýchání a distribuci energie Qi, řídí i pokožku a ochlupení. Proto nerovnováhy Plic se odrazí i na kůži.   

Takže podkladem pro vznik atopického ekzému nebo atopií bývá nějaké oslabení orgánů Ledvin a Plic. Nicméně i další orgány mohou mít na vznik atopického problému výrazný podíl. Třeba Slezina, která z potravy vyrábí a následně distribuuje Qi a krev. A pokud je oslabená, tak kromě toho, že nevytváří tělu potřebnou energii, navíc produkuje patologickou vlhkost. Pokud tedy ekzém mokvá, což je projev vlhkosti, pak je třeba podpořit Slezinu. Játra jsou zase orgán citlivý na emoce a stresy. A spolu se Srdcem je přetavují na horko. Pokud je ekzém červený, obsahuje horko, které se z Jater a Srdce přenáší do krve.  

Oslabení jednotlivých orgánů je tedy kořenem atopického ekzému. Pokud se chceme ekzému definitivně zbavit, je třeba oslabené orgány dlouhodobě posilovat. 

Nicméně v případě atopického ekzému je třeba souběžně s kořenem řešit i vrcholek. Tzn. projevy na kůži. A souběžně s tím posilovat i dotčené orgány. 

Poznámka: Možná víte, že na posilování Ledvin je výborný Cordyceps. Doplňuje esenci a Yang ledvin. To by se mohlo zdát jako ideální pro atopický ekzém. Problém je ale to doplňování Yangu Ledvin. Příčinou ekzému je obvykle nějaká horkost. A doplňováním Yangu Ledvin (Yang Ledvin je ohýnek, který zahřívá náš organismu) bychom přilévali olej do ohně. Cordyceps by tedy atopický ekzém ještě zhoršil, a proto se nepoužívá.

Co sledujeme u atopického ekzému? 

Říkali jsme si, že atopický ekzém je alergická reakce, která se projevuje zánětem kůže.

Ta ložiska mohou mít různý vzhled: jsou tvořena makulami, papulami, mohou mokvat, většinou svědí, tvoří krusty, jsou více či méně začervenalá. To vše je důležité pro diagnostiku. 

Ve své terapeutické praxi u ekzémů sleduji:

 a) jak moc je či není červený - červená barva je o horkosti, v tomto případě o horkosti v krve (slovy čínské medicíny). Horkost v krvi může vzniknout mnoha způsoby. Buď jíme potraviny, které v sobě horko obsahují, což jsou jídla pálivá, kořeněná, smažená apod., nebo dobrým zdrojem horkosti je alkohol. Druhým, a v praxi asi častějším zdrojem, je horko generované nadměrnými či potlačovanými emocemi a stresem. V podstatě každá takováto emoce, pokud trvá dostatečně dlouhou dobu nebo pokud je silná, tak se změní na horko a skrze Játra či Srdce se „vlije do krve“ a může se projevit na kůži jako ekzém. 

Teď možná někoho napadla myšlenka, a proč mají ekzém malé děti, které ještě nepijí alkohol, nejí pálivá jídla a pravděpodobně se ani moc nestresují? Zde je na vině tzv. Tai Re (čteme tchaj ře a překládáme jako embryonální horko). Tai Re je latentní horko, které se do dítěte přenese z rodičů. Maminka se třeba v těhotenství stresovala nebo jedla pálivá jídla. A Tai Re v dětském organismu vyčkává. Pak stačí, aby přišlo očkování (což bývá horký patogen), nebo nějaká viróza (což bývá horký vítr), a embryonální horko se probudí a projeví se jako ekzém.

Proto je hodně důležité, aby rodiče, než počnou, byli v kondici, a maminka aby se během těhotenství vyhýbala všem věcem, které v ní horko mohou vytvořit. To platí zvláště u rodičů, kteří sami nějaké atopické onemocnění mají. 

b) jak ekzém svědí - svědění hovoří o větru.  Vítr je podle čínské medicíny patogenní činitel, který je schopen vyvolávat v organismu nerovnováhy. Vítr do nás může vstoupit z vnějšího prostředí. Tak lze chápat i alergen, který vyvolá alergickou reakci. Ale to je jen spouštěč. Vítr může vznikat i uvnitř organismu. Pak bývá generovaný Játry a vzniká buď z velké horkosti, nebo z nedostatečnosti krve. Je zde ale i teorie i o zvláštním větru, který není ani vnitřní ani vnější. Je to určitý skrytý chronický vítr, který je usazený obvykle v Plicích, ale pravděpodobně i v jiných částech těla. A pokud se spojí s vnějším větrem v podobě alergenu, tak může vyvolat alergickou reakci. Třeba ve formě zánětu kůže.

 c) zda je ekzém suchý nebo mokvající - to vypovídá o přítomnosti vlhkosti. Vlhkost je tam přítomná skoro vždy, i když ekzém zrovna nemokvá. I to, že je ekzém vystouplý na povrch, je už považováno za příznak vlhkosti. V případě vlhkosti má velký vliv Slezina, která když je oslabená, vlhkost produkuje a ta se může projevit třeba mokváním ekzému. Pokud je ekzém hodně zánětlivý, pokud jsou krusty hodně do žluta, jedná se o spojení vlhkosti s horkostí neboli o tzv. vlhké horko, kdy se vlhko ze Sleziny spojilo s horkostí a vytvořilo vlhké horko. Vlhké horko je něco, čemu my říkáme zánětlivá reakce, ale to rovnítko mezi těmito pojmy není úplně přesné.

 Pokud chceme léčit ekzém, je třeba posoudit, v jakém poměru jsou tyto tři projevy – horko v krvi, vlhko a vítr. A samozřejmě také oslabení jednotlivých orgánů.

Jak nám čínská medicína může pomoci? 

Vitálními houbami 

Velmi často u atopických ekzémů doporučuji vitální houbu Reishi. A to z několika důvodů. Reishi dokáže regulovat naši obranyschopnost a zároveň má tropismus ke kůži. Posiluje Plíce a také Srdce. Používá se u různých typů atopie. Výborná je hlavně u dětských atopiků.

Podobně se využívá i vitální houba Agaricus, které kromě harmonizace imunitního systému pročišťuje i střeva a podporuje trávení. Pokud má ekzém tendenci mokvat, pak je vhodná vitální houba Chaga. Všechny tyto houby používám ve formě extraktů v 30% koncentraci. 

Xiao Feng Pian

 Xiao Feng Pian je asi nejčastěji používaná bylinná směs na atopické ekzémy a další formy dermatitidy. Je spíše na ekzémy sušší, ne moc mokvající. Obsahuje byliny, které pročišťují horko z krve, pročišťují vlhkou horkost, drénují z organismu vlhkost, uvolňují vítr a zastavují svědění. Jednou z použitých bylinek je jerlín, u kterého se podle vědeckých výzkumů, uvádí antialergický efekt.

Kromě atopického ekzému se Xiao Feng Pian používá i u některých dalších kožních problémů třeba u kopřivky či lupenky, u akné, potniček, plísňových infekcí, růžovky nebo při požahání jedovatými bylinami jako je břečťan či škumpa.

 Chu Shi Wei Ling Tang 

Podobné účinky má i směs Chu Shi Wei Ling Tang, jen se používá ve formě sirupu a je tedy vhodná pro malé děti. Dávám ji dětem od pár měsíců. 

Long Dan Xie Gan Tang 

Další směsí je Long Dan Xie Gan Tang, směs, která se obecně dává u problémů vlhkého horka v dráze Jater a Žlučníku. A jednou z manifestací vlhké horkosti na kůži může být i atopický ekzém. Směs je vhodná na ekzémy, která jsou hodně zánětlivé a hodně mokvající. Člověk postižený vlhkou horkostí mívá často žlutý tučný povlak na kořeni jazyka.

U ekzémů nabízí čínská medicína i externí léčbu ve formě různých mastí. Je třeba je ale používat souběžně s vnitřními přípravky, aby došlo k vyřešení kořene nemoci.

Nezbytná změna životního stylu 

Stejně jako u většiny ostatních nemocí je důležité u atopického ekzému nespoléhat se pouze na léčiva, ale snažit se i o změnu životního stylu. V případě stravování, je nutné vyloučit potraviny, které ekzém zhoršují. Dokud se nepodaří zharmonizovat vnitřní prostředí, je dobré se těmto potravinám vyhýbat. 

Je-li ekzém červený, je třeba vyloučit potraviny, které horko do organismu přináší. To jsou potraviny pálivé, kořeněné, smažené, pečené atd. a také alkohol. Pojídání podobných potravin je pouze přilévání oleje do ohně. Více o tom jak jíst u postižení horkem či vlhkým horkem nejdete ve Wiki viz zde.

Velkým generátorem horka jsou i emoce a stresy. Je potřeba, abychom začali kontrolovat naše emoce, a ne aby emoce kontrolovali nás.

Pokud je ekzém mokvající, pak je třeba posilovat Slezinu a odvádět z organismu patologickou vlhkost. Obvykle doporučuji vysadit mléčné, sladké a pšeničné potraviny. Alespoň po dobu, dokud se problém nevyřeší. Pak opatrně opět nasazovat. Více o tom, jak posilovat Slezinu a odvádět z organismu patologickou vlhkost se dočtete ve Wiki zde.

Děkuji za pozornost

 

Autor: Milan Schirlo – terapeut tradiční čínské medicíny

Některé starší články

Jak utišit mysl pomocí vitálních hub?

Jak utišit mysl pomocí vitálních hub?

Jak se cítíte v posledních dnech a měsících? Pociťujete neklid, únavu a trápí vás špatný spánek? Hektický život a přemíra stresu přetěžují naši mysl, a to vede k řadě obtíží. Zkuste hledat, čím byste mohli svoji mysl zklidnit. Co třeba vitální houby?

číst více

Je spokojenost klíčem ke šťastnému životu?

Je spokojenost klíčem ke šťastnému životu?

Dovolte mi hned na úvod jednu otázku: „Jak moc jste ve svém životě spokojeni?“ V poslední době, když hovořím s lidmi, cítím, že spokojenost v jejich životech chybí. Většina z nich má pocit, že dnešní svět se zbláznil. Válečné konflikty, vleklá ekonomická nejistota, zhoršující se vztahy mezi lidmi a vypadá to, že přes i vysokou úroveň zdravotnictví jsme čím dál více nemocní.

číst více

Crohnova choroba a houba Chaga

Crohnova choroba a houba Chaga

Crohnova choroba je chronické zánětlivé onemocnění trávicího traktu, které je klasifikováno jako autoimunitní onemocnění. Přestože přesná příčina Crohnovy choroby není plně pochopena, vědci se domnívají, že kombinace genetických, environmentálních a imunitních faktorů hraje v jejím vývoji klíčovou roli. Autoimunitní onemocnění obecně vznikají, když imunitní systém „omylem“ útočí na zdravé tkáně těla.

číst více