Bi Gu – zázračná metoda taoistického půstu

Dnes si povíme něco o zvláštním starobylém postupu, jak se ve zdraví dožít vysokého věku. Případně dosáhnout nesmrtelnosti. To je pro nás informace sice nepochopitelná, ale staří čínští mudrci byli nesmrtelností tak trochu posedlí. 

Už víme, že tradiční čínská medicína nedělá rozdíl mezi fyzickým a psychickým tělem. Všechno je jen více či méně materializovaná energie Qi. Odpovídá to v podstatě soudobému chápání kvantové fyziky.

 Qi Gong, Tai Ji či meditace jsou metody, při kterých dochází ke kultivaci jak ducha, tak těla. Jejich cílem je nalezení rovnováhy a harmonie. Rovnováhy mezi Yin a Yangem, mezi tělem a duší. Staří taoisté byli přesvědčeni, že pomocí těchto technik mohou dosáhnout nesmrtelnosti. Anebo se přinejmenším dožít ve zdraví vysokého věku.

 

Vyhýbat se zrnům

 Podobným způsobem jako ke cvičení a meditaci přistupovali taoističtí mudrci také ke starobylé metodě půstu Bi Gu. Jde o tradiční praxi, kterou využívají taoisté k dosažení hlubšího duchovního růstu a transformace. Bi Gu doslovně znamená "vyhýbat se zrnům“ (辟谷). Několik dalších termínů vyjadřuje stejnou základní myšlenku jako Bi Gu. Mezi ně patří Duan Gu 斷榖 (odříznout obilí), Gue Gu却榖 (odstranit obilí), Xiu Liang 休粮 (přestat pěstovat obilí) a Jue Li 絕粒 (opustit základní potraviny).

 

Dva způsoby praktikování Bi Gu

 Výraz Bi Gu v sobě obsahuje dvě metody. 

Ta první odpovídá doslovnému překladu výrazu Bi Gu, tedy vyhýbání se obilí a všemu, co obilí obsahuje. Obilí hrálo ve vývoji lidstva důležitou roli. Vždyť díky obilí vznikly a dále se rozvíjely celé civilizace. Ve staré Číně patřila k tradičním obilovinám samozřejmě rýže, ale také jáhly a pohanka. U Aztéků a Mayů to zase byla kukuřice, v Egyptě pěstovali prababičku dnešní pšenice – kamut, v Africe byly rozšířeny různé druhy jáhel a jim příbuzných obilovin a v Evropě se již dlouhou dobu konzumují různé druhy obilí – pohanka, pšenice, ječmen, žito, oves, ale i jáhly a rýže. Slovanům se říkalo pojídači kaše.

Proto je občas Bi Gu považován za velice kontroverzní postup. Jde vlastně proti rozvoji civilizace.

Nicméně novodobá zjištění potvrzují, že při řešení určitých specifických zdravotních problémů, přináší vynechání obilovin zajímavé výsledky. Zvláště u takových problémů, kterým říkáme civilizační.

Pozn. Bi Gu ovšem nelze zaměňovat s bezlepkovou dietou, protože Bi Gu zakazuje i rýži, která lepek neobsahuje. Bi Gu je zkrátka postavená na jiných mechanismech. 

Druhý způsob je přísný půst bez jakéhokoli jídla, praktikovaný po různě dlouhou dobu.

 

 Tři smrťáci

První způsob praktikování Bi Gu tvrdí, že v našem těle žijí tři duchové, nebo ještě lépe tři smrtonoši (三尸), kteří se živí obilím. Tito tři smrtonoši sídlí v hlavě, trupu a dolní části těla (tři elixírová pole). Na to, aby nám škodili, nejsou sami. Pomáhá jim zhoubná skupina devíti červů dělajících vše pro to, aby "podněcovali lidi ke zlu nebo nemoci". Po smrti je hostitel uvržen do pekel a červi jsou tak odměněni hostinou na mrtvole nebohé duše.

 Horní smrťák se jmenuje Qing Gu. Má bílou a modrou barvu a zaměřuje se na to, aby adepta sváděl k touze po chutném jídle a dalších "tělesných" požitcích. Prostřední smrťák, Bai Gu, který je bílý a žlutý, podněcuje adepta k chamtivosti a nadměrným emocím radosti a hněvu. Dolní smrťák, Xue Shi, je bílý a černý a svádí adepta k světským radovánkám v podobě sexu, alkoholu a luxusního oblečení nebo má na svědomí mokré sny, které ničí vitalitu.

Snahou tří smrťáků je zničit nás, aby mohli opustit naše tělo a volně se toulat (a jíst obětiny z oltářů, jak říkali staří Číňané). Čím více budeme jíst zrnin, tím více budeme vyživovat smrťáky a tím rychleji bude degenerovat náš organismus. A naopak! Když zrnin jíme málo, naše degenerativní procesy se zpomalují a nešťastní smrťáci skomírají hlady.  

Jediným způsobem, jak tyto bytosti z těla vymýtit a zastavit degenerativní postupy, je tedy tyto bytosti nekrmit, tzn. zcela přestat přijímat obiloviny. I když kterým obilovinám se přesně vyhnout, bývá předmětem nekonečných diskusí i mezi praktikujícími.

Moderní vysvětlení Bi Gu

 Existuje však i moderní vysvětlení tohoto přístupu. Toto vysvětlení tvrdí, že obilniny obsahují lektiny. Rostliny nemají imunitní systém, přesto si vyvinuly během evoluce mnoho systémů, jak se bránit vnějším nepřátelům. Jedním z těchto systémů jsou právě i lektiny. To jsou v podstatě toxické látky, které tvoří přirozenou ochranu rostlin, hlavně obilnin, před škůdci. U člověka může nadměrná spotřeba lektinů způsobit různé zdravotní problémy. Mohou se podílet na vzniku metabolického syndromu (cholesterol, diabetes, obezita, tuky v krvi, hypertenze), poškozují mikrobiotu ve střevech, vytváří chronické záněty (např. střev - Crohnova choroba), mohou způsobovat kardiovaskulární onemocnění, alergie či autoimunitní problémy, zatěžují játra, způsobují zahlenění, spalují nitro, vyvolávají palpitace, mohou se podílet na revmatoidních onemocněních, na neurodegenerativních onemocněních (Parkinson, Alzheimer, RS, demence apod.), spouští nekontrolované emoční reakce atd. Lektiny pravděpodobně souvisí i se syndromem děravého střeva, které propouští do organismu to, co by nemělo. Někteří lidé mohou při požití lektinů pociťovat průjem, nevolnost, nadýmání, reflux nebo zvracení. Ať už příznaky pociťujete, nebo ne, lektiny mohou poškodit střevní sliznici, zhoršit vstřebávání živin, ohrozit střevní flóru a narušit imunitní systém. Navíc jsou lektiny bohužel odolné vůči tepelné úpravě.

Omezení příjmu obilnin obsahujících velké množství lektinů, má tedy svůj smysl.

 

Praktický postup prvního přístupu

 Pro ty z vás, kteří chcete Bi Gu zkusit, přinášíme rozdělení potravin do šesti rizikových skupin. První skupina je nejškodlivější, šestá nejméně škodlivá. Co se tedy působení smrťáků týče.

1.          skupina: pšenice

2.          skupina: obiloviny a pseudoobiloviny (ječmen, jáhly, oves, rýže, žito, pohanka, qinoa, amarant, kukuřice)

3.          skupina: luštěniny (fazole, hrách, sója, čočka, arašídy, cizrna)

4.          skupina: lilkovité (brambory, rajčata, lilek, paprika)

5.          skupina: mléko a mléčné výrobky (kromě másla)

6.          skupina: maso zvířat, které se živí zejména zrním

 

Říká, že Bi Gu trvající 30 dní zabíjí horního smrťáka, 60 dní středního, 100 dní dolního. Poté, co adept očistí tělo, bude stále ale cítit nutkání jíst.

Tento dietetický přístup není všemocný. Bi Gu nevyřeší všechny naše zdravotní problémy. Pokud ale trpíte problémy, které jsem popsal u odstavce s lektiny, má smysl na nějakou omezenou dobu tuto metodu zkusit.

Co tedy v období půstu Bi Gu vlastně jíst? 

Povolené jsou všechny potraviny kromě výše uvedených. Tedy především zelenina, ovoce, masové či zeleninové vývary, vajíčka, máslo, ořechy a občas maso. 

Nicméně považovat nadměrný příjem masa za relativně zdravý asi také není dobrý přístup. 

Říkáte si, že to je těžké? Ano, je to těžké.

  

Druhý přístup k Bi Gu 

Druhý význam slova Bi Gu je přísný půst, tedy vyhýbání se jakémukoli jídlu. V tomto smyslu se Bi Gu vztahuje jak k taoistickým mýtům o nesmrtelných mudrcích, kteří jsou schopni žít zcela bez jídla, tak k praxi spočívající v několikadenním půstu, který má přinést jak fyzické, tak duchovní očištění. Jde o podobný, ale ne stejný, přístup, kdy se někteří lidé, kterým se říká bretariáni, snaží živit pouze vzduchem a světlem - pránou. My bychom samozřejmě řekli, že se živí pouze jemnou a čistou Qi. 

Podstata této formy taoistického půstu Bi Gu spočívá v přesvědčení, že jídlo a pití jsou nezbytné pro fyzickou existenci, ale zároveň také vážně ovlivňují náš duševní a energetický stav. Taoisté věří, že konzumace potravy váže část naší energie na tělesný svět a tím brání volnému toku životní síly Qi. Půst Bi Gu má za cíl uvolnit tuto vázanou energii a umožnit její volný tok, což pomáhá k dosažení hlubšího stavu meditace a duchovního poznání.

 Půst Bi Gu je často praktikován po dobu několika dnů až týdnů, přičemž se člověk spoléhá na vlastní tělesné zdroje a energetické rezervy. Během této doby se vyhýbá konzumaci potravy a omezuje také pitný režim. Taoisté věří, že půst je obdobím zvýšeného energetického toku a očisty těla a mysli. Během půstu se doporučuje klidná meditace, cvičení taoistických technik a pozornost zaměřená na vnímání vlastního těla a energie.

 

Různé cíle Bi Gu 

V taoistické tradici se půst Bi Gu praktikuje za různých okolností a s různými cíli. Někteří lidé ho praktikují jednou ročně jako rituální očistu těla a ducha. Jiní se k půstu uchylují v případě vážných nemocí nebo při hledání duchovního poznání. Existuje také varianta půstu Bi Gu, která se nazývá "suchý půst" a zahrnuje úplné omezení jakéhokoli příjmu tekutin. Tato metoda je však velmi náročná a vyžaduje pečlivé sledování tělesných reakcí. 

Je důležité poznamenat, že půst Bi Gu je extrémní praxe a vyžaduje značnou péči a přípravu. Pokud byste se rozhodli vyzkoušet tuto metodu, rozhodně pouze po předchozí konzultaci s odborníkem, zkušeným terapeutem čínské medicíny nebo přímo s taoistickým mistrem, který vám může poskytnout cenné pokyny a odpovědět na vaše otázky.

 Taoistický půst Bi Gu je hluboce zakotvený v tradiční čínské kultuře a filozofii a je často spojován s duchovním rozvojem a osvícením. Pokud vás tato praxe zaujala, je důležité důkladně se seznámit s jejími principy a důsledky a řídit se rady a pokyny zkušených praktikujících. Jen tak se potom může dostavit očekávaný výsledek.

 

Zdroj: Moudrá želva

Některé starší články

Jak utišit mysl pomocí vitálních hub?

Jak utišit mysl pomocí vitálních hub?

Jak se cítíte v posledních dnech a měsících? Pociťujete neklid, únavu a trápí vás špatný spánek? Hektický život a přemíra stresu přetěžují naši mysl, a to vede k řadě obtíží. Zkuste hledat, čím byste mohli svoji mysl zklidnit. Co třeba vitální houby?

číst více

Je spokojenost klíčem ke šťastnému životu?

Je spokojenost klíčem ke šťastnému životu?

Dovolte mi hned na úvod jednu otázku: „Jak moc jste ve svém životě spokojeni?“ V poslední době, když hovořím s lidmi, cítím, že spokojenost v jejich životech chybí. Většina z nich má pocit, že dnešní svět se zbláznil. Válečné konflikty, vleklá ekonomická nejistota, zhoršující se vztahy mezi lidmi a vypadá to, že přes i vysokou úroveň zdravotnictví jsme čím dál více nemocní.

číst více

Crohnova choroba a houba Chaga

Crohnova choroba a houba Chaga

Crohnova choroba je chronické zánětlivé onemocnění trávicího traktu, které je klasifikováno jako autoimunitní onemocnění. Přestože přesná příčina Crohnovy choroby není plně pochopena, vědci se domnívají, že kombinace genetických, environmentálních a imunitních faktorů hraje v jejím vývoji klíčovou roli. Autoimunitní onemocnění obecně vznikají, když imunitní systém „omylem“ útočí na zdravé tkáně těla.

číst více