Co je to Qi

„Tao, jež rodí přeměny, má jako základ Qi.

Není ničeho na nebesích a na zemi a mezi desetitisíci věcmi, které by nepocházely z ní…

To, že člověk získává život, je zcela závislé na Qi“.

 (Jing Yueova sebraná díla, 1624 – ze Základů teorie čínské medicíny Díl 3, str. 13)

 Qi je klíčovým konceptem v tradiční čínské medicíně. Podle čínské medicíny Qi představuje vitální sílu, která proudí skrze tělo a udržuje zdraví a vitalitu člověka. Ale nejen to.

Slovo Qi čteme jako čchi a překládáme slovem energie. Jen mezi námi, on to není zcela přesný překlad. On totiž nikdo neví, co přesně Qi vlastně je.

Qi můžeme chápat a vysvětlovat dvěma způsoby.


Širší pohled na Qi 

Ten širší hovoří o Qi jako o energii, nebo spíš jako o primární substanci vesmíru.

- Qi je to, co se zrodilo z Tao po Velkém předělu (či Velkém třesku).

- Všechny věci a jevy v našem vesmíru jsou tvořeny právě touto substancí.

- Vše na světě je pouze více či méně zhuštěná Qi.

Qi tvoří skály, stromy, živočichové. Qi je křeslo, na kterém sedíte, vzduch, který dýcháte. Qi jsou i naše myšlenky, které se nám honí hlavou při čtení této knihy. Qi je tedy všechno kolem nás i v nás. Qi tvoří celý náš vesmír.

Veškerá hmota, veškeré věci a jevy jsou více či méně materializovanou Qi. Qi kmitající na různých frekvencích, Qi různě vibrující.

Qi byla na počátku homogenní a chovala se dočista chaoticky. Později se začala diferencovat a rozdělila se na Yin a Yang. To jsou dva protipóly, kterým je věnovaná jedna z dalších kapitol a na kterých stojí celá čínská medicína. Díky pnutí a věčnému soupeření mezi Yin a Yang se Qi začala diferenciovat a vznikly první formy, první tvary, první věci a jevy.

Tak vznikl náš podivuhodný svět neustálých proměn, ve kterém se energie mění na hmotu a hmota na energii, Yang mění v Yin a naopak. Energie a hmota jsou jen dvě stránky téže mince. Tak jednoduchý náš svět je.

 
Qi v našem těle 

Qi však můžeme chápat také v užším slova smyslu. Čínští lékaři přemýšlejí o Qi jako o energii, která proudí v našem organismu. Proudí v drahách neboli v meridiánech. Stejně jako proudí krev v cévách. Není to jiná Qi než ta, o které jsme hovořili před chvílí. Je to jen jedna z jejích manifestací, z jejích projevů. V literatuře se setkáte s různými názvy Qi: Zheng Qi (Řádná Qi), Xie Qi (Škodlivá Qi), Yuan Qi (Původní Qi), Gan Qi (Jaterní Qi), Wei Qi (Obranná Qi), Ying Qi (Vyživující Qi) atd. Nejsou to pojmenování různých druhů Qi, ale pouze názvy toho, co Qi zrovna dělá, v jakém je stavu nebo kde se zrovna nachází.

Například zmíněná Obranná Qi koluje po povrchu našeho těla a chrání nás před vpádem vnějších patogenů. Kdežto třeba Vyživující Qi koluje v meridiánech uvnitř našeho organismu a spolu s krví vyživuje náš organismus.

Meridiány

 Říkali jsme, že Qi v našem organismu proudí v drahách zvaných meridiány. V určitých místech však vystupuje k povrchu, kde vytváří akupunkturní body. To jsou místa, která můžeme ovlivňovat třeba akupunkturní jehlou. Tím můžeme Qi různě přesouvat, doplňovat, vypouštět, harmonizovat atd. Pomocí těchto bodů je také možné přímo ovlivňovat jednotlivé orgány či funkce organismu.

Když je proudění energie Qi v těle narušeno, může to vést k různým zdravotním problémům. Například, když je proudění energie Qi blokováno v určitém orgánu nebo oblasti těla, může to vést k bolesti, zánětu nebo jiným zdravotním problémům. 

Proto je důležité udržovat proudění energie Qi v těle v rovnováze. Tradiční čínská medicína nabízí různé způsoby, jak podpořit proudění energie Qi v těle. Například akupunktura, kde jsou jemné jehličky napíchnuty do určitých bodů na meridiánech, aby se podpořilo proudění energie Qi. 

Další technikou, která pomáhá udržovat rovnováhu energie Qi v těle, je tradiční čínská medicína. V této medicíně se používají bylinné recepty, které mají vliv na různé aspekty energie Qi v těle. Například některé byliny mohou pomoci uvolnit blokády energie Qi v těle, zatímco jiné mohou posílit určité orgány, které jsou s energií Qi propojeny.

 Kromě toho jsou v tradiční čínské medicíně také praktikována cvičení, jako jsou Tai Ji nebo Qi Gong, která pomáhají udržovat proudění energie Qi v těle. Tato cvičení kombinují pohyby s hlubokým dechem a meditací, aby se podpořilo tělesné a duševní zdraví.

Zdroj: Cesta želvy

Některé starší články

Nalezení rovnováhy. Jak vlastně fungují vitální houby? - 2. díl

Nalezení rovnováhy. Jak vlastně fungují vitální houby? - 2. díl

YinYangová cesta zdravím neboli cesta středu, představuje ideální stav, kdy je Yin a Yang v rovnováze. Poznejte vitální houby, které tuto ztracenou rovnováhu pomáhají nalézt.

číst více

Nalezení rovnováhy. Jak vlastně fungují vitální houby? - 1. díl

Nalezení rovnováhy. Jak vlastně fungují vitální houby? - 1. díl

Co pro vás znamená zdraví? Pro tradiční čínskou medicínu je to rovnováha těla. Rovnovážný stav, kdy je vše v souladu se vším a naše tělo je zdravé. A nejen zdravé, zároveň se cítíme dobře a užíváme si kvalitního života.

číst více

Prvek Kov

Prvek Kov

Prvek Kov patří mezi jeden z pěti základních prvků v systému Wu Xing, který je klíčovým konceptem v tradiční čínské filozofii a medicíně. Wu Xing, což znamená "pět pohybů", popisuje dynamické vztahy a vzájemné interakce mezi různými aspekty lidského těla a přírody.

číst více