Funkce Qi

V minulých dílech jsme si vysvětlili, co je to Qi, jaké rozeznáváme Qi a jak Qi vzniká. Dnes si povíme něco o tom, jaké funkce má Qi v našem organismu.

  1. Qi je zodpovědná za to, že vše v našem organismu neustále cirkuluje. Jedna z definic čínské medicíny říká, že člověk je zdravý, pokud je plný Qi a krve, a pokud v něm vše volně proudí. Za toto proudění je zodpovědná právě Qi. Ona je tím hnacím motorem, který v nás vše uvádí do pohybu. Je tedy zodpovědná za všechny fyziologické funkce, které v našem organismu probíhají. Je důležité si uvědomit, že je hybnou silou nejen pohybu Qi na fyzické úrovni, ale i na úrovni psychické. Aby naše myšlení bylo bystré a jasné, Qi se musí hýbat.
  2. Qi náš organismus zahřívá, je tedy zdrojem tepla. Teplo potřebují vnitřní orgány ke své činnosti. Teplo je nutné, aby se tekuté složky mohly volně pohybovat, aby mohly probíhat trávicí procesy. A koneckonců také proto, aby nám nebyla zima. Asi sami pozorujete, že když jste vystaveni chladu, všechny funkce organismu se zpomalují a zároveň se omezuje průtok tekutých substancí.
  3. Qi má také transformační funkci, což odpovídá našemu pojmu metabolismus. Pomocí metabolismu jsme schopni přijímat a zpracovávat živiny nezbytné pro fungování organismu. Umožňuje také odvádění nepotřebných látek z organismu.
  4. S transformační funkcí souvisí funkce vyživovací. Qi v součinnosti s krví rozvádí živiny (spíš bychom měli říct vyživující Qi) až do nejzazších koutů našeho organismu a vyživuje ho.
  5. Qi má též zadržovací a zvedací funkci. To znamená, že dokáže udržovat proudění jednotlivých substancí (Qi, krve a tekutin) v jim určených drahách. A také udržovat jednotlivé orgány na svých místech. Oslabení této funkce vede například ke krvácení či k různým poklesům a výhřezům orgánů.
  6. Poslední funkcí je funkce obranná. Qi koluje ve vrchních vrstvách našeho organismu a brání nás před vpádem vnějších patogenů – fyzických a také těch psychických. Zároveň pomáhá vytlačovat či vyvětrávat škodlivé a toxické látky z organismu ven.

 

Je dobré ještě jednou zdůraznit, že tyto funkce Qi se netýkají jen našeho hmotného těla, ale také jeho nehmotné části, tedy naší psychiky.

 

Zdroj: Cesta želvy

Některé starší články

Nalezení rovnováhy. Jak vlastně fungují vitální houby? - 2. díl

Nalezení rovnováhy. Jak vlastně fungují vitální houby? - 2. díl

YinYangová cesta zdravím neboli cesta středu, představuje ideální stav, kdy je Yin a Yang v rovnováze. Poznejte vitální houby, které tuto ztracenou rovnováhu pomáhají nalézt.

číst více

Nalezení rovnováhy. Jak vlastně fungují vitální houby? - 1. díl

Nalezení rovnováhy. Jak vlastně fungují vitální houby? - 1. díl

Co pro vás znamená zdraví? Pro tradiční čínskou medicínu je to rovnováha těla. Rovnovážný stav, kdy je vše v souladu se vším a naše tělo je zdravé. A nejen zdravé, zároveň se cítíme dobře a užíváme si kvalitního života.

číst více

Prvek Kov

Prvek Kov

Prvek Kov patří mezi jeden z pěti základních prvků v systému Wu Xing, který je klíčovým konceptem v tradiční čínské filozofii a medicíně. Wu Xing, což znamená "pět pohybů", popisuje dynamické vztahy a vzájemné interakce mezi různými aspekty lidského těla a přírody.

číst více