Lze užívat vitální houby souběžně s chemoterapií?

Vitální houby mají mnoho účinků, mezi něž patří také ty protinádorové.

Houby totiž obsahují velké množství látek (polysacharidy, terpenoidy, fenolové sloučeniny a mnohé další), které působí přímo na nádorové buňky, tj. omezují jejich množení, schopnost vycestovat a vytvořit metastázu, dokonce je zabíjejí. Kupodivu stejná dávka houby, resp. její složky, která dokáže zabíjet buňky nádorové, je pro zdravé buňky neškodná. Nádorové buňky totiž mají jiný metabolismus - rychleji se množí.

Vitální houby se v asijských zemích standardně přidávají k léčbě nádorových onemocnění. Jsou doplňkem léčby. Proto existují i studie, které popisují, v čem mohou vitální houby pomoci a také jejich bezpečnost.

Protinádorové terapie, hlavně chemo- a radioterapie, zabíjejí i zdravé tělní buňky, a to hlavně ty, které se rychle množí. Proto se setkáváme s útlumem funkce kostní dřeně, s poklesem krvetvorby a utlumením funkcí imunitního systému. Pacienti jsou pak náchylní k infekcím a mohou zemřít i na banální infekce. Poškozeny jsou také vlasové cibulky, střevní sliznice, střevní mikrobiota atd. Z toho vyplývá, že dochází ke ztrátě vlasů, poškození střevní sliznice a změnám složení mikroflóry, to je spojené se zvýšením propustnosti, a tedy i s průjmy, bolestmi břicha, zvracením, nechutenstvím, ztrátou hmotnosti atd. Obecně je možné říct, že trpí všechny sliznice. Samozřejmě jsme tento problém pojali zjednodušeně.

Jak mohou vitální houby pomoci?

Studie (některé zmíníme v dalším textu) prokazují, že vitální houby zabraňují útlumu imunitního systému během protinádorové terapie. Dokáží omezit negativní vliv i na vlasové cibulky a sliznice, navíc podporují hojení a v případě střev podporují obnovu střevní mikroflóry. Pacienti pak mají mírnější nežádoucí účinky během protinádorové terapie, a navíc u nich dochází k rychlejší regeneraci. Pacienti se shodují, že se celkově cítí lépe, mají více energie, větší chuť k jídlu, trávicí obtíže jsou mírnější, mají lepší náladu i kvalitnější spánek.

V každé studii se krom přínosů zařazení vitální houby do léčby hodnotily také nežádoucí účinky hub. Ve většině studií nebyly zachyceny žádné nežádoucí účinky. V pár studiích, kde byly podávány velké dávky se u některých pacientů objevil průjem či mírná nevolnost. Nicméně tato skutečnost je pravděpodobně dána tím, že silné a těžké houbové extrakty zatížily již tak oslabený trávicí systém. Což se projevilo lehkými trávicími problémy.

Nejde pouze o nežádoucí účinky vitálních hub, ale mnohem důležitější je fakt, že vitální houby při správné indikaci nesnižují účinek konvenční léčby. To je velmi důležité, protože pokud by houby sice pomáhaly s negativními dopady konvenční léčby, ale zároveň snižovaly účinek této léčby, tak by to bylo kontraproduktivní a pacienta ohrožující. Studie jednoznačně prokazují, že vitální houby takto nefungují a lze je bezpečně užívat souběžně s konvenční léčbou.

Vitální houby se tedy s protinádorovou léčbou dobře snášejí. Je ale nutné mít na paměti, že je lépe konzultovat užívání s ošetřujícím lékařem či specialistou tradiční čínské medicíny.

V praxi doporučuji užívat doporučenou kombinaci vitálních hub po celou dobu konvenční léčby (chemoterapie, radioterapie, chirurgická léčba, bio léčba apod.) plus ještě cca dva měsíce po jejím ukončení. Poslední měsíc je vhodné dávky hub postupně snižovat až do ztracena. Poté doporučuji 1−2x ročně užívat kombinaci vitálních hub kvůli možným recidivám.

Pokud vás zajímají konkrétní studie a jejich výsledky, pokračujte v četbě.

Text v prestižním časopise Klinická onkologie

V prvé řadě bych rád zmínil odborný text v prestižním časopise Klinická onkologie s názvem „Imunostimulační a protinádorový účinek extraktů z Reishi a Coriolu na úrovni klinických studií a stav jejich zavedení do praxe“. Jedná se o text, ve kterém autoři shrnují závěry několika proběhlých klinických studií s extrakty hub Coriolus a Reishi. Studie dospěly k závěru, že extrakty z Coriolu a Reishi užívané souběžně s konvenční onkologickou léčbou, či samostatně po ní, prokázaly schopnost bránit útlumu imunitního systému při konvenční protinádorové terapii, schopnost mírnit vedlejší negativní dopady konvenční léčby a celkového stavu pacientů. Ve studiích také vitální houby prodloužily přežití bez příznaků návratu onkologického onemocnění i celkového přežití. Extrakty z Coriolu a Reishi jsou dobře tolerovatelné dokonce u pokročilých onemocnění a lze je užívat dlouhodobě. Na základě klinicky prokázané účinnosti a bezpečnosti jsou indikovány v některých zemích jako doplňková léčba pro mnoho druhů nádorů.

J. Neuwirthová, B.Gál, P.Urbánková, P. Smilek - Imunostimulační a protinádorový účinek extraktů z Reishi a Coriolu na úrovni klinických studií a stav jejich zavedení do praxe – Klinická onkologie - 33. ročník, 2020, č.6,  DOI: 10.48095/ccko2020426

Výtahy ze studií

V roce 2020 vyšel článek, který shrnuje výsledky 16 vysoce kvalitních studií, v nichž se podávaly lidem s rakovinou houbové betaglukany (různé houby). V těchto studiích bylo celkově 1650 pacientů s 9 druhy rakoviny. Betaglukany výrazně snížily pokles funkcí imunitního systému po chemo- a radioterapii. Navíc urychlily obnovení krvetvorby do původního stavu.

Laiza Steimbach , Ariela Victoria Borgmann , et al. Fungal beta-glucans as adjuvants for treating cancer patients - A systematic review of clinical trials. https://www.clinicalnutritionjournal.com/article/S0261-5614(20)30650-6/fulltext,  DOI: 10.1016/j.clnu.2020.11.029

Některé vitální houby jsou v klinických studiích používány častěji – jako první uvedu Shiitake

Zde se podařilo potvrdit, že podávání Shiitake společně s chemoterapií mírní příznaky. 8 pacientů s rakovinou žaludku a tlustého střeva prošli jedním cyklem chemoterapie bez Shiitake, během druhého cyklu ji dostávali. Mohli tak porovnat, jak se cítili během jednotlivých cyklů. Pacienti udávali, že během druhého cyklu se cítili výrazně lépe, tj. méně nevolností, únavy atd.  Pozitivní efekt léčby prokázaly i krevní testy. Během prvního cyklu došlo k hlubšímu narušení funkcí imunitního systému.

Shiitake se ukázala být vhodným doplňkem také u rakoviny prostaty. Ve studii bylo 69 pacientů s pokročilým karcinomem, kteří byli léčení chemoterapií. 33 navíc dostávalo lentinany (polysacharidy z Shiitake).  Doba dožití pacientů bez lentinanů byla cca 35 měsíců u pacientů s lentinany cca 48 měsíců.

V jedné meta-analýze (shrnutí výsledků těch “nejlepších” studií) se vyhodnocovaly výsledky několika studií, v nichž bylo dohromady 650 pacientů s pokročilou rakovinou žaludku. Část dostávala Shiitake k léčbě, část pouze standardní léčbu. Pacienti s Shiitake se cítili lépe, např. lepší chuť k jídlu a také se o pár měsíců prodloužila doba přežití.

Byla provedena též meta-analýza s pacienty s rakovinou plic. Ve 12 vybraných studiích bylo 458 pacientů, kteří byli léčení chemoterapií, a 492 pacientů, kteří byli léčeni chemoterapií v kombinaci s lentinany. Pacienti s lentinany byli vitálnější, chemoterapie u nich měla méně nežádoucích účinků. Velmi se snížil negativní dopad chemoterapie na trávicí systém a také nedošlo k tak výraznému potlačení imunitního systému.

1.) Yin X, Ying J, Li L, Zhang H, Wang H. A meta-analysis of lentinan injection combined with chemotherapy in the treatment of nonsmall cell lung cancer. Indian J Cancer. 2015 Nov;52 Suppl 1:e29-31.
2.) Tari K, Satake I, Nakagomi K, Ozawa K, Oowada F, Higashi Y, Negishi T, Yamada T, Saito H, Yoshida K. Effect of lentinan for advanced prostate carcinoma. Hinyokika Kiyo. 1994;40(2):119-23.
3.) Oba K, Kobayashi M, Matsui T, Kodera Y, Sakamoto J. Individual patient based meta- analysis of lentinan for unresectable/recurrent gastric cancer. Anticancer Res. 2009;29(7):2739-45.
4.) Tanigawa K, Ito Y, Sakai M, Kobayashi Y. Evaluation of quality of life and immune function in cancer patients receiving combined immunotherapy and oral administration of lentinula edodes mycelia extract. Gan To Kagaku Ryoho. 2012;39(12):1779-81.

Velmi často je k běžné terapii přidáván i Coriolus

V Asii je zcela běžné, že se k protinádorové terapii přidávají i vitální houby. Nejčastěji je to Coriolus či jeho složka, krestin, PSK. Oprávněnost přidání Coriolu a krestinu do léčby byla samozřejmě ověřena mnoha studiemi. Krestin byl testován u pacientů s rakovinou žaludku a jeho přidání k léčbě vedlo k prodloužení života pacientů. Studie se účastnilo 254 pacientů, kteří prodělali operaci a dále byli léčení chemoterapií. 115 pacientů navíc dostávalo také PSK. U pacientů, kteří měli metastázemi zasažené lymfatické uzliny, se zlepšilo 5leté přežití (počet osob, které se dožili 5 let od zahájení studie). Zatímco 5letého přežití ve skupině bez PSK dosáhlo 2,8 % pacientů, v případě PSK se dožilo dalších 5 let 47,8 %. Velmi zajímavá je studie, ve které přežilo 1 rok  62,2 % pacientů s chemoterapií a PSK a jen 12,5 % pacientů pouze na chemoterapii.

Pokud jsme u rakoviny žaludku, nemůžeme nevypíchnout meta-analýzu, které shrnovala výsledky studií, které zahrnovaly dohromady 8009 osob. Jednalo se o pacienty po chirurgické léčbě, kteří podstupovali chemoterapii. Přidání PSK k chemoterapii zvýšilo přežití o 12 %.

Coriolus, resp. krestin, se podává také pacientům s rakovinou tlustého střeva a konečníku. I zde jsou účinky pozitivní. Ve studii se 63 pacienty, kteří byli 70+ let, došlo ke snížení výskytu relapsu, znovuobjevení rakoviny. Pacienti byli léčeni chemoterapií s PSK nebo jen chemoterapií. Bez relapsu přežilo 3 roky 76,2 % s PSK a 47,8 % pacientů, kteří PSK nedostávali. Velmi přesvědčivé jsou výsledky meta-analýzy, která hodnotila data 1094 pacientů. Ukázalo se, že podávání PSK k léčbě vede k prodloužení života nemocných.

Pokud ještě zůstaneme u trávicího systému, musíme zmínit studii s pacienty s rakovinou jater. 15 pacientů bylo v pokročilém stadiu rakoviny. Dostávali paliativní léčbu samotnou nebo paliativní léčbu a Coriolus. U pacientů s Coriolem bylo přežití 6,5 měsíce, u pacientů bez Coriolu 2,2. Coriolus však život jen neprodloužil, ale také zlepšil. Pacienti měli větší chuť k jídlu a měli mírnější bolesti.

Krestin se ukázal jako pozitivum také u pacientů s rakovinou plic. V meta-analýze, která shrnovala výsledky 28 studií, zvýšil PSK 1, 3 i 5leté přežití. Pacienti měli mnohem lepší stav imunitního systému, to znamená, že i protinádorové imunity.

Coriolus se podával také ženám s karcinomem prsu. Ten byl ve stadiu I až III. Přidání Coriolu nemělo vliv na velikost nádoru, ale došlo k obnově fungování imunitního systému, který byl léčbou oslaben.

1.) Eliza WL, Fai CK, Chung LP. Efficacy of Yun Zhi (Coriolus versicolor) on survival in cancer patients: systematic review and meta-analysis. Recent Pat Inflamm Allergy Drug Discov.2012 Jan;6(1):78-87.
2.) Bao YX, Wong CK, Leung SF, Chan AT, Li PW, Wong EL, Leung PC, Fung KP, Yin YB, Lam CW. Clinical studies of immunomodulatory activities of Yunzhi-Danshen in patients with nasopharyngeal carcinoma. J Altern Complement Med. 2006;12(8):771-6.
3.) Go P, Chung CH. Adjuvant PSK immunotherapy in patients with carcinoma of the nasopharynx. J Int Med Res. 1989 Mar-Apr;17(2):141-9.
4.) Standish LJ, Wenner CA, Sweet ES, Bridge C, Nelson A, Martzen M, Novack J, Torkelson C. Trametes versicolor mushroom immune therapy in breast cancer. J Soc Integr Oncol. 2008 Summer;6(3):122-8.
5.) Kidd PM. The use of mushroom glucans and proteoglycans in cancer treatment. Altern MedRev. 2000;5(1):4-27.
6.) Fisher M, Yang L.X. Anticancer effects and mechanisms of polysaccharide-K (PSK): Implications of cancer immunotherapy. Anticancer Res. 2002;22:1737-1754.
7.) Kanazawa M, Yoshihara K, Abe H, Iwadate M, Watanabe K, Suzuki S, Endoh Y, Takita K,nSekikawa K, Takenoshita S, Ogata T, Ohto H. Effects of PSK on T and dendritic cells differentiation in gastric or colorectal cancer patients. Anticancer Res. 2005;25(1B):443-9.
8.) Ito G, Tanaka H, Ohira M, Yoshii M, Muguruma K, Kubo N, Yashiro M, Yamada N, Maeda K, Sawada T, Hirakawa K. Correlation between efficacy of PSK postoperative adjuvant immunochemotherapy for gastric cancer and expression of MHC class I.Exp Ther Med.2012;3(6):925-930.
9.) Eliza WL, Fai CK, Chung LP. Efficacy of Yun Zhi (Coriolus versicolor) on survival in cancer patients: systematic review and meta-analysis.Recent Pat Inflamm Allergy Drug Discov. 2012;6(1):78-87.
10.) Habtemariam S. Trametes versicolor (Synn. Coriolus versicolor) Polysaccharides in Cancer Therapy: Targets and Efficacy. Biomedicines. 2020;8(5):135. doi:10.3390/biomedicines8050135

Velké množství studií bylo provedeno také s Reishi

Zmíníme studii, které se zúčastnilo 36 pacientů s rakovinou plic. Tito dostávali Ganopoly, což je vodný extrakt polysacharidů z Reishi, plus protinádorovou terapii nebo jen samotnou protinádorovou terapii. Ganopoly zlepšili subjektivní stav pacientů, ti se cítili lépe, měli více energie a krevní testy ukázaly, že došlo k posílení imunitního systému.  47 pacientů s karcinomem tlustého střeva dostávalo Reishi a i u nich se potvrdil imunostimulační účinek Reishi. Proběhla také trochu větší studie s 82 pacienty s rakovinou plic, kteří dostávali chemoterapii a část také Reishi, část neúčinnou látku. Pacienti netušili, co k chemoterapii dostávají. Pacienti s Reishi potvrdili, že mají více energie a cítí se psychicky lépe.

Studie byly prováděny také s pacientkami s rakovinou prsu. 48 žen na hormonální protinádorové terapii hodnotilo míru únavy. Část žen dostávala prášek ze spor Reishi. Tyto ženy potvrdily, že únava polevila, zlepšila se jim chuť k jídlu a kvalita spánku.

1.) Gao Y, Tang W, Dai X, et al.: Effects of water-soluble Ganoderma lucidum polysaccharides on the immune functions of patients with advanced lung cancer. J Med Food 8 (2): 159-68, 2005.
2.) Chen X, Hu ZP, Yang XX, et al.: Monitoring of immune responses to a herbal immuno-modulator in patients with advanced colorectal cancer. Int Immunopharmacol 6 (3): 499-508, 2006.
3.) Liu J, Mao JJ, Li SQ, Lin H. Preliminary Efficacy and Safety of Reishi & Privet Formula on Quality of Life Among Non-Small Cell Lung Cancer Patients Undergoing Chemotherapy: A Randomized Placebo-Controlled Trial. Integr Cancer Ther. 2020 Jan Dec;19:1534735420944491. doi: 10.1177/1534735420944491.
4.) Oka S, Tanaka S, Yoshida S, et al.: A water-soluble extract from culture medium of Ganoderma lucidum mycelia suppresses the development of colorectal adenomas. Hiroshima J Med Sci 59 (1): 1- 6, 2010.
5.) Gao Y., Dai X., Chen G., Ye J., Zhou S. (2003a). A randomized, placebo-controlled, multicenter study of Ganoderma lucidum (W.Curt.:Fr.) lloyd (Aphyllophoromycetideae) polysaccharides (Ganopoly) in patients with advanced lung cancer. Int. J. Med. Mushrooms 5, 14
6.) Zhao H., Zhang Q., Zhao L., Huang X., Wang J., Kang X. (2012). Spore powder of Ganoderma lucidum improves cancer-related fatigue in breast cancer patients undergoing endocrine therapy: a pilot clinical trial. Evid. Based Compl. Alternat. Med. 2012, 809614 10.1155/2012/809614

Další z vitálních hub, která je používána v klinických studiích, je Maitake

Výsledky studie se 165 pacienty s různými typy rakovin ve stadiu III až IV (tedy v pokročilém stadiu) ukázala, že kombinace protinádorové terapie mitomycinem v kombinaci s D-frakcí zvyšuje účinnost léčby o 28 % v porovnání s mitomycinem samotným. Nejlépe na léčbu reagovali pacienti s rakovinou prsu, kostí a žaludku.

V jiné studii se hodnotil vliv MD-frakce na kvalitu života pacientů, kteří procházeli chemoterapií. U těchto lidí MD-frakce mírnila nežádoucí účinky (snížilo se zvracení, nevolnost, vypadávání vlasů) a urychlila regeneraci organismu po zatěžující terapii. MD-frakce navíc udržela imunitní systém v dobré kondici.

1.) Kodama N, Komuta K, Nanba H. Can Maitake MD-fraction aid cancer patients? Alt Med Rev. 2002;(7)3:236-9
2.) Mayell M. Maitake extracts and their therapeutic potential – A review. Alt Med Rev, 2001;6(1)
3.) Kodama N, Komuta K, Nanba H. Effect of Maitake (Grifola frondosa) D-Fraction on the activation of NK cells in cancer patients. J Med Food. 2003 Winter;6(4):371-7.

Vědci též provedli několik studií s Agaricem

V jedné studii bylo 100 pacientek s různými typy gynekologických nádorů, tj. děložního čípku, výstelky dělohy a vaječníků. Tyto ženy podstupovaly chemoterapii a dostávaly k ní buď Agaricus blazei murill, nebo placebo.  Ženy s Agaricem se cítily psychicky lépe, zmírnily se pocity úzkosti, deprese. Zlepšila se také fyzická síla. Krevní testy prokázaly, že došlo k posílení protinádorové imunity.

Ahn W.-S., Kim D.-J., Chae G.-T., Lee J.-M., Bae S.-M., Sin J.-I., et al. (2004). Natural killer cell activity and quality of life were improved by consumption of a mushroom extract, Agaricus blazei Murill Kyowa, in gynecological cancer patients undergoing chemotherapy. Int. J. Gynecol. Cancer 14, 589–594. 10.1111/j.1048-891X.2004.14403.x
 
Připravil: Milan Schirlo s laskavou podporou
MUDr. Drahomíry Holmannové Ph.D.

Některé starší články

Jak utišit mysl pomocí vitálních hub?

Jak utišit mysl pomocí vitálních hub?

Jak se cítíte v posledních dnech a měsících? Pociťujete neklid, únavu a trápí vás špatný spánek? Hektický život a přemíra stresu přetěžují naši mysl, a to vede k řadě obtíží. Zkuste hledat, čím byste mohli svoji mysl zklidnit. Co třeba vitální houby?

číst více

Je spokojenost klíčem ke šťastnému životu?

Je spokojenost klíčem ke šťastnému životu?

Dovolte mi hned na úvod jednu otázku: „Jak moc jste ve svém životě spokojeni?“ V poslední době, když hovořím s lidmi, cítím, že spokojenost v jejich životech chybí. Většina z nich má pocit, že dnešní svět se zbláznil. Válečné konflikty, vleklá ekonomická nejistota, zhoršující se vztahy mezi lidmi a vypadá to, že přes i vysokou úroveň zdravotnictví jsme čím dál více nemocní.

číst více

Crohnova choroba a houba Chaga

Crohnova choroba a houba Chaga

Crohnova choroba je chronické zánětlivé onemocnění trávicího traktu, které je klasifikováno jako autoimunitní onemocnění. Přestože přesná příčina Crohnovy choroby není plně pochopena, vědci se domnívají, že kombinace genetických, environmentálních a imunitních faktorů hraje v jejím vývoji klíčovou roli. Autoimunitní onemocnění obecně vznikají, když imunitní systém „omylem“ útočí na zdravé tkáně těla.

číst více