Není Reishi jako Reishi

Hned na úvod bych chtěl zdůraznit, že informace v tomto textu vychází z mých vlastních znalostí a zkušeností, které jsem za 20 let nasbíral jako terapeut tradiční čínské medicíny. Je mi jasné, že jiní terapeuti a zákazníci mohou mít jinou zkušenost, a tímto textem ji rozhodně nechci rozporovat.
 
Tento článek má za cíl jediné - pomoci čtenářům zorientovat se v široké nabídce různých produktů vyráběných z houby reishi (lesklokorky lesklé). Vyznat se v této problematice není totiž lehké. Reishi se dnes zpracovává různými způsoby a na trhu je nepřeberné množství přípravků různé kvality. Jen samotná značka MycoMedica nabízí lesklokorku v šesti variantách (včetně tinktury pod značkou YaoMedica) a to ani nezmiňuji, že reishi je součástí několika dalších kombinovaných přípravků (směsí).

Vitální houba Reishi

 
Možná ji znáte pod českým názvem lesklokorka lesklá nebo čínským Ling Zhi či latinským Ganoderma lucidum. Reishi je chorošovitá dřevokazná houba, která parazituje na odumřelých kmenech stromů. Má domovinu v Asii, kde je nazývána též „božskou houbou nesmrtelnosti“. Je pevnou součástí tradiční čínské medicíny, která ji využívá více než 4 000 let. Reishi je zmiňována i v základních dílech čínské medicíny – ve Vnitřním kánonu Žlutého císaře nebo Shen Nongově herbáři. Byla natolik vzácná, že ji směl užívat jen císař a jeho rodina.
Reishi najdete i na mnoha místech České republiky. V přírodě existuje asi 200 druhů reishi. Avšak pouze lesklokorka lesklá obsahuje výjimečný komplex účinných látek, které člověku tolik prospívají.
 
Poznámka: Reishi je jednou z nejúžasnějších hub, kterou člověk používá odedávna.
 
Účinky na lidský organismus
Reishi je jednou ze dvou hub (druhou je agaricus blazei), které mají schválená zdravotní tvrzení evropskými úředníky:
• Přirozená obranyschopnost - imunitní systém
• Normální funkce oběhové soustavy
• Normální hladina cholesterolu v krvi

Poznámka: Podle čínské medicíny reishi doplňuje Qi (energii) a vyživuje Xue (krev), uklidňuje Shen (duši, psychiku), transformuje Tan (hlen), posiluje Jing (esenci Ledvin).
 
Než se tedy rozhodnete pro nákup jakéhokoliv produktu z houby reishi, doporučuji si o něm zjistit minimálně tyto základní informace:
1) Původ suroviny
Roste na mnoha místech v mírném pásu severní polokoule, nicméně většina produktů, které koupíte jako doplněk stravy, používá surovinu původem z Číny. A tady byste měli zbystřit. Víte, že houby jsou velmi náchylné na prostředí, ve kterém rostou. Mnohem více než byliny. Proto je extrémně důležité, aby se jako zdroj suroviny pro výrobu používala Reishi pěstovaná v ekologicky čistém prostředí. Což stojí peníze. A vždy se najde někdo, kdo chce vydělat rychle a s co nejmenšími náklady. Dobrý výrobce by rozhodně měl znát zdroj své suroviny a měl by ho i na vyžádání deklarovat.
 
Poznámka: MycoMedica zná své dodavatele suroviny a pečlivě sleduje jejich produkci viz zde.
 
2) Kvalita suroviny
Kvalita suroviny je u hub klíčová. Chceme, aby podporovala náš imunitní systém a ne, aby ho zanášela dalšími nečistotami. Takže vedle původu suroviny je nutné znát i její nezávadnost. MycoMedica veškerou houbovou surovinu testuje v německé nezávislé laboratoři Agrolab na více než 500 druhů známých škodlivin (patogenů), jako jsou těžké kovy, pesticidy, na radioaktivitu a člověku nebezpečné mikroorganismy. To podle mých informací žádný jiný výrobce v České republice nedělá. Klasické testy, které provádí německý Agrolab, teď MycoMedica rozšířila o testování na polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs), které mohou mít karcinogenní účinky a mohou ovlivnit vývoj plodu. Mohou mít spojitost s kardiovaskulárními chorobami viz zde.
 
Poznámka: Finální výroba MycoMedica produktů probíhá za nejpřísnějších hygienických podmínek v České republice. Pro výrobu používá standardy ISO 9001/2009, certifikované HACCP a systém kvality IFS. MycoMedica Reishi má i Certifikát o zdravotní bezpečnosti vydaný SZÚ zde. Ostatní testy jsou k nahlédnutí na stránce www.MycoMedica.cz u produktu Reishi.
3) Využití plodnice
Houba se skládá z podhoubí (mycelia) a plodnice (primordia). Podhoubí se většinou pro výrobu přípravků nepoužívá, protože je při zpracování těžké oddělit od sebe samotné podhoubí a části dřeva či substrátu, na kterém houba roste. Proto se nejčastěji používá plodnice. To je ta část, která roste nad zemí.
 
Poznámka: Mycelium se podobá síti meridiánů v našem organismu. Podle čínské medicíny v meridiánech proudí energie Qi. V určitém místě meridiánu se energie zkoncentruje a vyrazí k povrchu. A stejně tak jsou tvořené akupunkturní body, pomocí kterých je zkušený terapeut schopen ovlivňovat různé procesy v našem organismu. Stejně tak v myceliu se zkoncentruje energie a vyrazí k povrchu ve formě plodnice. V plodnici je energie houby extrémně koncentrovaná.
 
4) Způsob pěstování
Farmáři pěstují Reishi buď na kmenech listnatých stromů, nebo na substrátu z pilin. Nikde jsem neviděl studii, která by oba způsoby porovnávala. Nicméně pěstování na kmenech vychází více z její přirozenosti.
 
Poznámka: MycoMedica používá pouze Reishi rostoucí na kmenech listnatých stromů.
 
5) Délka pěstování
Samotní farmáři uvádí, že optimální doba pěstování je mezi 6 až 9 měsíci. Pokud je doba pěstování kratší, nebude Reishi obsahovat dostatečné množství účinných látek a naopak, čím je houba starší, tím je těží (a dražší), ale podle zkušeností farmářů delší doba pěstování nijak nezvyšuje množství účinných látek v houbě.
 
Poznámka: MycoMedica používá Reishi, která roste 6 až 9 měsíců a obsahuje optimální množství účinných látek.
 
6) Způsob zpracování suroviny
Tělo houbové buňky je tvořené chitinem, což je látka, kterou náš trávící systém nedokáže strávit. Naopak chitin je zodpovědný za trávicí potíže, které se mohou objevit, pokud jíme tepelně nezpracované houby. Pokud chceme tedy využít účinné látky, které jsou v houbové buňce „uzamčené“, musíme houbu nejprve správně zpracovat.
 
Možností zpracování je několik:
a) odvary ze sušené Reishi – tradiční způsob zpracování. 100 g Reishi se vaří asi v půl litru vody půl hodiny. Varem se uvolní chitinové bariéry a vyplaví se účinné látky.
b) tinktura z Reishi – Reishi se maceruje obvykle v 50% lihu po dobu jednoho měsíce. Protože chceme využít jak polysacharidů, tak triterpenů, je třeba i v domácích podmínkách udělat v podstatě dvojitou extrakci.
c) prášek z Reishi – houba se pomele na velmi jemný prášek ve speciálních mlýnech metodou shellbroken. Tím se mechanicky naruší chitinová bariéra.
d) extrakce horkou vodou - uvolnění chitinové bariéry a zároveň zvýšení koncentrace účinných látek. Výsledkem je sypký extrakt.
e) lyofilizace – houba se zpracovává vymrazováním.
 
Poznámka: MycoMedica nabízí jak sušenou Reishi, tak BIO prášek z Reishi (shellbroken), extrakty a také tinkturu (pod značkou YaoMedica). V své praxi ale používám nejčastěji houbové extrakty v kapslích.
7) Zpracování dvojitou extrakcí
Reishi obsahuje i látky, které jsou nerozpustné ve vodě. Nerozpustí se ani varem. Typickým příkladem jsou triterpeny. Reishi obsahuje 120 druhů triterpenů, z čehož 80 druhů je fyziologicky aktivních. Toto nenajdeme u žádné jiné houby. Pokud chceme, aby je náš organismus dokázal využít, je třeba po horkovodní extrakci použít ještě jednu extrakci, a to alkoholem. Stejný postup se používá ještě u houby Chaga (Rezavec šikmý). U ostatních hub je tento postup zbytečný a nepoužívá se.
 
Poznámka: MycoMedica Reishi obsahuje minimálně 4 % triterpenů. MycoMedica nabízí i produkt Reishi Triterpen, která kromě 20 % polysacharidů obsahuje ještě minimálně 10 % triterpenů (reálně to bývá kolem 17 %).
 
8) Množství účinných látek
Reishi obsahuje velké množství bioaktivních účinných látek. Hlavní z nich jsou houbové polysacharidy. Součástí polysacharidů jsou i tolik žádané houbové beta 1,3/1,6 glukany. Kromě polysacharidů ale houba obsahuje i mnoho dalších bioaktivních látek, jako jsou výše zmiňované triterpeny, vitamíny, enzymy, minerály, ale také i steroidy, cyklické estery laktonů aj.
Ideální by bylo mít produkt, ve kterém je poměr účinných látek stejný, jako v surové houbě. Surová houba obsahuje ale jenom 0,5–1,5 % polysacharidů. Nemluvě o problémech s chitinem viz výše. Podle mého názoru je tedy optimálním způsobem zpracování extrakce. Čím ale více budeme výsledný extrakt koncentrovat třeba na polysacharidy (anebo na nějakou jinou účinnou látku), tím více bude ubývat ostatních účinných látek. A tím více se výsledný produkt bude vzdalovat od přirozené podoby Reishi, která roste v lese. Extrakce je vhodnou formou zpracování, ale je třeba najít optimální poměr. V některých případech „více neznamená více“.
 
Poznámka: Podle mého názoru je optimálním poměrem extrakt s 30 % polysacharidů. Třeba 50% extrakt z Reishi v praxi skoro vůbec nepoužívám. Maximálně někdy u vrcholových sportovců.
 
Pokud hledáte kvalitní produkty, doporučuji přípravky MycoMedica, protože je už více jak 10 let používám ve své ordinaci. Na trhu je určitě i mnoho jiných kvalitních výrobců, nicméně je dobré být trochu opatrný při výběru a zjistit si před nákupem všechny potřebné údaje. Konečné rozhodnutí je samozřejmě na každém z vás.
 
Připravil: Milan Schirlo – terapeut tradiční čínské medicíny MilanSchirlo.cz

Některé starší články

Jak utišit mysl pomocí vitálních hub?

Jak utišit mysl pomocí vitálních hub?

Jak se cítíte v posledních dnech a měsících? Pociťujete neklid, únavu a trápí vás špatný spánek? Hektický život a přemíra stresu přetěžují naši mysl, a to vede k řadě obtíží. Zkuste hledat, čím byste mohli svoji mysl zklidnit. Co třeba vitální houby?

číst více

Je spokojenost klíčem ke šťastnému životu?

Je spokojenost klíčem ke šťastnému životu?

Dovolte mi hned na úvod jednu otázku: „Jak moc jste ve svém životě spokojeni?“ V poslední době, když hovořím s lidmi, cítím, že spokojenost v jejich životech chybí. Většina z nich má pocit, že dnešní svět se zbláznil. Válečné konflikty, vleklá ekonomická nejistota, zhoršující se vztahy mezi lidmi a vypadá to, že přes i vysokou úroveň zdravotnictví jsme čím dál více nemocní.

číst více

Crohnova choroba a houba Chaga

Crohnova choroba a houba Chaga

Crohnova choroba je chronické zánětlivé onemocnění trávicího traktu, které je klasifikováno jako autoimunitní onemocnění. Přestože přesná příčina Crohnovy choroby není plně pochopena, vědci se domnívají, že kombinace genetických, environmentálních a imunitních faktorů hraje v jejím vývoji klíčovou roli. Autoimunitní onemocnění obecně vznikají, když imunitní systém „omylem“ útočí na zdravé tkáně těla.

číst více