Očkovat nebo neočkovat malé děti?

Očkování je dnes často probírané téma. A nejen u dětí, ale díky covidu i u dospělých. Je to téma kontroverzní a často se v něm střetávají různé pravdy a polopravdy. Zvláště v době covidové nešlo často o zdraví, ale spíše o politiku a zájmy firem vyrábějících vakcíny. I když po bitvě je každý generál a hledat pravdu je v tomto případě nelehké.

Pohled západní medicíny 

Nejprve se podívejme na očkování pohledem západní medicíny. Očkování je proces, ve kterém jsou děti, ale také dospělí a senioři imunizováni proti konkrétním infekčním onemocněním. Očkování se provádí aplikací vakcíny, která obvykle obsahuje oslabené nebo mrtvé mikroorganismy (viry nebo bakterie) nebo části mikroorganismů, které nemohou vyvolat onemocnění, ale stimulují imunitní systém k vytvoření odpovídající obranné reakce. 

Co je cílem očkování? 

Aplikací vakcíny se vyvolává imunitní odpověď těla, která vede k vytvoření paměťových buněk a protilátek, jež jsou schopné patogen včas rozpoznat a ihned po setkání s ním vyvolat obranné reakce.

Pokud je jedinec později vystaven skutečnému patogenu, imunitní systém je schopen rychle reagovat, často zabránit onemocnění nebo výrazně zmírnit jeho průběh.

Pokud je dostatečně velký podíl populace očkován, vytváří se kolektivní (hejnová) imunita, což znamená, že celá komunita je lépe chráněna proti vypuknutí epidemie, včetně těch, kteří se z různých důvodů nemohou očkovat.

Očkování je důležitou součástí veřejného zdravotnictví a přispívá k prevenci a kontrole řady potenciálně smrtelných onemocnění. Historicky pomohlo snížit nebo eliminovat nemoci jako jsou spalničky, dětská obrna a černý kašel v komunitách po celém světě. Má klíčovou roli ve snaze o globální eradikaci některých infekčních nemocí.

Pohled čínské medicíny 

Čínská medicína popisuje imunitní systém jako cibuli. Je složen z několika vrstev a patogen po napadení organismu se snaží skrze vnější vrstvy dostat do našeho nitra a napadnout vnitřní orgány. Většina patogenů je takto naprogramována.

Jelikož staří Číňané neměli mikroskopy, tak nevěděli o virech a bakteriích, ale mluvili o klimatických škodlivinách, jako je vítr, chlad, horko, oheň, sucho a vlhko. Jsou to ale jen slova či symboly pro to, co my nazýváme viry, bakterie, chlamydie, kvasinky apod. 

Škola teplých nemocí 

Jedna z historických škol tradiční čínské Wen Bing medicíny popisuje čtyři vrstvy, které slouží jako čtyři obranné valy. Tuto školu „teplých nemocí“ založil lékař Wu Youke. Hovoří o čtyřech obranných valech:

- vrstva obrany
- vrstva Qi
- vrstva výživy
- vrstva krve

 První vrstva zahrnuje povrchové stadium napadení větrnou horkostí, další tři popisují stav, kdy patogenní činitel pronikl do nitra a změnil se v horkost.

Patogen napadá vždy tu nejvrchnější vrstvu, což je vrstva obrany. Zde náš organismus vyvolá silnou imunitní reakci a většinu patogenů v první vrstvě zničí. Snahou většiny patogenů je dostat se postupně přes všechny vrstvy až do vrstvy krve. Čím hlouběji se patogen dostane, tím nám způsobí větší problémy.

 Řádná vs škodlivá Qi 

Hodně záleží na tom, v jakém stavu je naše Zheng Qi a jak je silná Xie Qi. Zheng Qi se překládá jako řádná Qi. Je to celková kondice našeho organismu zahrnující náš imunitní systém, celkovou vitalitu apod. Xie Qi je pak patogen.

Pokud je naše Zheng Qi silná, dokáže drtivou většinu patogenů zničit hned v první vrstvě obrany. Pokud jsme oslabení, vyčerpaní, vystresovaní, tak je vrstva obrany oslabená a patogen snadno pronikne do hlubších vrstev. Což rozhodně nechceme. Síla Zheng Qi odpovídá naší konstituci, a hlavně našemu životnímu stylu.

Problém není jen oslabená Zheng Qi, ale často i příliš velká síla Xie Qi. Některé Xie Qi jsou velmi agresivní a proniknou do nás často i přesto, že máme silnou Zheng Qi. Viděli jsme to třeba v časných stadiích covidu.

Skrytý patogen 

Pokud jsme oslabení a patogen překoná vnější vrstvy, dostane se do hlubších vrstev. V mnoha případech je ale oslabený a není schopen vyvolávat silné reakce.  Často se v hlubších vrstvách usadí a snaží se z nás odčerpávat naši energii, aby přežil. Pokud se oslabíme (fyzicky i psychicky), tak se probere a začne být aktivní. My to pak pozorujeme jako různé prapodivné příznaky – zvýšená teplota, stavy vyčerpání, stěhující se bolesti kloubů a svalů, výsevy na kůži, mozková mlha, neuro problémy apod. Tito lidí pak říkají: Cítím se jako by na mě lezla chřipka, ale po pár dnech to odezní. Ale často se to vrací. 

Latentní horko 

Pokud se patogen dostane až do vrstvy krve, tak často vyvolá latentní (skryté) horko na úrovni krve. Toto horko může později způsobit nejrůznější krátkodobé i dlouhodobé problémy, jako jsou například astma, ekzém, chronický kašel, chronické infekce atd. V menším počtu případů jsou důsledky mnohem závažnější a mohou způsobit záchvaty křeče nebo poškození mozku. Latentní horko ve vrstvě krve je spojováno i s dnešní „epidemií“ různých autoimunitních problémů. 

Očkování pohledem čínské medicíny 

Čínská medicína sice vidí přínosy očkování pro populaci, ale vidí i jeho rizika. Problém je, že patogen, byť oslabený či mrtvý, obejde vnější obranné vrstvy a dostane se přímo do vrstvy krve. A přestože je výsledkem vakcinace produkce protilátek proti konkrétnímu onemocnění, tak se jedná o nepřirozený proces, protože normální imunitní reakce obsahuje mnohem více mechanismů a je mnohem složitější než jen prostá výroba protilátek.

Díky přímému vstupu patogenu do vrstvy krve se snadněji vytvoří skrytý patogen a latentní horko se všemi výše popsanými následky.

Jen taková zajímavost. V době covidu se očkovalo vakcínami, které neobsahovaly samotný patogen. Přesto jsme u očkovaných mohli pozorovat vznik skrytého patogenu a latentního horka. 

Praktické rady na závěr 

Nedovolil bych si tvrdit, že očkování není dobrý nápad.

Nicméně neměli bychom zavírat oči před možnými riziky. 

Proto doporučuji u dětí odsunout očkování na co nejzazší dobu. A podstoupit jen opravdu nutná očkování. Dětský organismus a jeho imunitní systém ještě není dostatečně vyvinutý a hůře se těmto patogenům brání.

Zvláště bych se bránil očkování dětí, které jsou nějakým způsobem oslabené. Nejprve bych se snažil dítě dostat do kondice a teprve pak podstoupil očkování.

A v podstatě to samé platí u dospělých.

V praxi se mi osvědčilo používat souběžně s očkováním vitální houbu outkovku pestrou (Coriolus versicolor) ve formě extraktu. Obvykle ji dávám asi 14 dní před očkováním a měsíc po něm. U malých dětí stačí dávat 2× denně na špičku nože. U dospělých klidně 3× denně 1 gram. Podle mé zkušenosti užívání outkovky díky vybuzení imunitních buněk pomůže snížit riziko vzniku skrytých patogenů.

 

Zdroj: Cesta želvy

Některé starší články

Nalezení rovnováhy. Jak vlastně fungují vitální houby? - 2. díl

Nalezení rovnováhy. Jak vlastně fungují vitální houby? - 2. díl

YinYangová cesta zdravím neboli cesta středu, představuje ideální stav, kdy je Yin a Yang v rovnováze. Poznejte vitální houby, které tuto ztracenou rovnováhu pomáhají nalézt.

číst více

Nalezení rovnováhy. Jak vlastně fungují vitální houby? - 1. díl

Nalezení rovnováhy. Jak vlastně fungují vitální houby? - 1. díl

Co pro vás znamená zdraví? Pro tradiční čínskou medicínu je to rovnováha těla. Rovnovážný stav, kdy je vše v souladu se vším a naše tělo je zdravé. A nejen zdravé, zároveň se cítíme dobře a užíváme si kvalitního života.

číst více

Prvek Kov

Prvek Kov

Prvek Kov patří mezi jeden z pěti základních prvků v systému Wu Xing, který je klíčovým konceptem v tradiční čínské filozofii a medicíně. Wu Xing, což znamená "pět pohybů", popisuje dynamické vztahy a vzájemné interakce mezi různými aspekty lidského těla a přírody.

číst více