Primární patologická triáda v TCM

Na první pohled by se mohlo zdát, že tradiční čínská medicína je až moc jednotná ve svých základních východiscích, která jsou jasně popsána již ve Vnitřní knize Žlutého císaře (Žlutý císař žil asi před 5 tisíci lety). Když mluvíme o Qi, Yin Yangu či o pěti prvcích, tak je všem jasné, o čem se mluví.

Avšak na druhý pohled zjistíte, že čínská medicína nabízí celou škálu možností, jak se dívat na lidské tělo, na nemoci, které ho sužují, a na jejich léčbu.

Woman,Touching,Stomach,Painful,Suffering,From,Stomachache,Causes,Of,Menstruation

 Více pohledů na stejnou věc 

Na rozdíl od západní medicíny čínská medicína nabízí více pohledů a přístupů, jak nahlížet na jeden konkrétní zdravotní problém. Stejně tak existuje více různých pohledů na naše tělo, na jednotlivé orgány, na diagnostiku, na nemoci a jejich léčbu. A je to dobře, protože každý jsme jiný a každý potřebuje trochu něco jiného.

Vezměme si třeba oblíbené téma – obranyschopnost našeho organismu. Můžeme na ni nahlížet přes jednotlivé orgány, které ji ovlivňují, nebo ji můžeme sledovat konceptem Zheng Qi a Xie Qi nebo skrze Wei Qi a Ying Qi. Během historického vývoje čínské medicíny vznikly i různé školy a každá z nich přinesla svůj pohled na imunitní systém. Např. Škola teplých nemocí mluví o čtyřech vrstvách, kdežto lékař Zhang Zhongjing (ve svém díle Shang Han Lun) pro změnu mluví o šesti oddílech naší obrany.

Primární patologická triáda 

Dnes se podíváme na jeden z modernějších přístupů australského lékaře tradiční čínské medicíny Williama Macleana – na tzv. Primární patologickou triádu (The Primary Pathological Triad – PPT).

Nemoci vs. obrazy 

Jak už možná víte, tradiční čínská medicína neléčí nemoci, ale léčí obrazy, které jednotlivé nemoci tvoří. Léčí tedy např. nedostatek Yangu Ledvin nebo stagnaci jaterní Qi. Jedna nemoc často bývá tvořena více obrazy. A zároveň jeden obraz může být součástí více nemocí.

Jako příklad: příčina průjmu může být tvořena obrazem stagnace Qi Jater, nedostatečností Qi Sleziny, nedostatečností Yangu Ledvin, chladem a vlhkostí ve středním zářiči, vlhkou horkostí ve středním zářiči, stagnací potravy atd. Anebo kombinací těchto obrazů.

A naopak nedostatečnost Qi Sleziny se může podílet nejen na vzniku průjmu, ale i astmatu, únavových stavů, nadýmání, bolestí hlavy apod. Na rozdíl od západní medicíny lékař čínské medicíny tedy neléčí nemoc, ale obraz či kombinace obrazů.

Čím je tvořena PPT

Ve své terapeutické praxi vidím, že existuje kombinace tří obrazů, která je typická pro velkou část mých pacientů. Primární patologická triáda. Jsou to tři obrazy, které se vyskytují více či méně současně, jsou úzce propojené a vzájemně se ovlivňují:

- nedostatečnost Qi Sleziny,
- stagnace Qi Jater,
- horkost nebo vlhká horkost, často vzniklá stagnací Qi.

U chronických stavů se dále může k těmto třem základním obrazům PPT přidat:

- nedostatečnost krve a Yin,
- stagnace potravy,
- stagnace krve,
- přerušení komunikace mezi Srdcem a Ledvinami, a také hlen Tan.

Základní obrazy PPT

Slezina je orgán zodpovědný za přeměnu potravy na Qi a krev. Qi a krev jsou palivo a stavební kámen našeho organismu. Pokud je slezinová energie Qi slabá, pak náš organismus chřadne. Oslabená Slezina navíc snadno generuje nadměrnou patologickou vlhkost.

Stagnace jaterní Qi souvisí se stresem a s emocemi. Jednou z hlavních funkcí Jater je udržovat volné proudění Qi, krve a tekutin naším organismem. Pokud díky stresu a nadměrným či potlačovaným emocím dojde k omezení této zprůchodňovací funkce, pak vznikají blokády nejprve na úrovni Qi. Ty můžeme vnímat jako pnutí či různé tlaky. Později začne stagnovat krev a hlen, a to už má za následek vznik hmatných útvarů, jako jsou cysty, myomy či nádory. Stagnace je tedy pro organismus vždy problém.

A ze stagnace lehce vzniká horko. A každá nadměrná či potlačovaná emoce se na horko nakonec změní.

Mechanismus fungování PPT

Tyto tři hlavní obrazy Primární patologické triády se vzájemně posilují a podporují.

Stagnace Qi ovlivňuje Slezinu a Žaludek, oslabuje jejich funkce a pomáhá generovat vlhkost Shi. Vlhkost je svojí přirozeností těžká a má tendenci v organismu klesat do dolní části gastrointestinálního systému.

Stagnace Qi vytváří tlak a má tendenci vytvářet horko, protože teplota a tlak spolu přímo souvisejí. Horko Re vytvořené stagnací se lehce spojí s vlhkostí, kterou produkuje oslabená Slezina, a vzniká vlhké horko Shi Re.

Vlhkost sama o sobě, jako dokonalá stagnace, může také vytvářet horko a stát se vlhkým horkem Shi Re. Tato kombinovaná patologie byla v klasické literatuře popsána jako Yinový oheň (Yin Huo), původně popsaný v 11. století lékařem Li Dong Yuanem v díle Pi Wei Lun (Pojednání o Slezině a Žaludku).

Různé scénáře vývoje těchto tří obrazů vidíte na přiloženém obrázku.

2_Triad_chart

Příčiny vzniku PPT

Primární patologická triáda velmi úzce souvisí se západním moderním životním stylem. K jejímu vytvoření přispívá jednoznačně kombinace nadměrného stresu, nevhodné stravy, špatných stravovacích návyků, sedavého zaměstnání, přemíra práce, nedostatku kvalitního spánku a nadužívání léků, jako jsou antibiotika či analgetika.

Klinické projevy PPT

Klinické projevy PPT mohou být široké a závisí na tom, který z těchto tří základních obrazů PPT je nejvýrazněji zastoupen. Typicky pozorujeme: problémy trávicího sytému, nadýmání, průjem, únavové stavy, žaludeční diskomfort, pálení žáhy, gastritidy, onemocnění jater, slinivky či žlučníku, gynekologické výtoky, myomy, cysty, až po složitější nemoci jako jsou Crohnova choroba, ulcerózní kolitida, problémy štítné žlázy, autoimunitní záněty, lupus či revmatoidní artritida. Nemocí způsobených PPT je ale mnohem více.  PPT souvisí i s naší imunitou a jejími nerovnováhami. A samozřejmě díky zastoupení Jater v PPT dochází i k disharmoniím v oblasti psychiky.

Sklon k recidivám

Častým problémem u PPT je sklon k recidivám, k tomu, že se problémy po vyléčení mají tendenci vracet. Je to způsobeno tím, že nejsme schopni se jen tak lehce vzdát zaběhlého životního stylu, ale také tím, že jednotlivé obrazy PPT jsou úzce provázané a mají tendenci se vzájemně podporovat a posilovat.

Bylinná léčba PPT

Receptury řešící PPT jsou jedny z nejužívanějších receptů v čínské medicíně. Jedná se typicky o harmonizující recepty, které kombinují byliny s různými, často protichůdnými účinky. Důležité je být při léčbě opatrný, protože třeba chladné a hořké byliny, kterými budeme pročišťovat horko, mohou snadno zranit Slezinu. Nebo sladké byliny podporující Qi Sleziny se mohou při dlouhodobém užívání podílet na vzniku vlhka a vlhkého horka.

Je tedy třeba postupovat opatrně a spíše harmonizovat, než působit rychle a razantně. Pro úspěšnou léčbu této trojice patologických obrazů je třeba řešit všechny postižené obrazy současně, jinak se stav buď nezlepší, nebo se rychle vrátí.

Například pokud se léčí pouze Slezina, opakované oslabování Jater emocemi a stresy ji bude nadále oslabovat a nedojde k jejímu návratu do normálu. Pokud se léčí pouze vlhké horko, a ne zároveň oslabená Slezina, pak oslabená Slezina bude i nadále produkovat vlhkost a pravděpodobně bude poškozena horkými a studenými bylinami používanými k odstranění vlhkého horka.

Jaké recepty tedy zvolit?

Na následujícím obrázku vidíte rozřazení jednotlivých receptů podle jejich konkrétního vlivu na jednotlivé obrazy PPT. Vidíte zde 12 receptů, z nichž některé více podporují Slezinu, jiné více uvolňují Játra a některé pročišťují horkost či odvádí vlhkou horkost. Žádný z nich ale neřeší jen jeden obraz. Většinou obsahují byliny, které pomáhají řešit více či méně i zbývající dva obrazy.

3_Trida CZ
4. Seznam recept PPT

Je tedy třeba diagnostikou zjistit u pacienta poměrné zastoupení těchto tří obrazů a podle toho najít příslušný recept. Pokud má pacient problém primárně se stagnací Jater, použijete směs číslo 10 Si Ni San, která rozhýbává stagnaci jaterní Qi. Pokud ale budou zastoupeny rovnoměrně všechny tři obrazy, použijete recept číslo 1 Xiao Chai Hu Tang.

Konkrétní recepty je možné samozřejmě modifikovat podle dalších příznaků, které u pacienta naleznete.

Slovo na závěr

V praxi asi nebudete zjišťovat z přiloženého obrázku, který recept pro daného pacienta vybrat. Důležité je se nad těmito recepty zamyslet právě z perspektivy Primární patologické triády a v praxi o nich takto přemýšlet. Určitě vám pak tento koncept rozšíří vaše terapeutické obzory a nástroje.

Zdroj: Cesta želvy

Některé starší články

Jak utišit mysl pomocí vitálních hub?

Jak utišit mysl pomocí vitálních hub?

Jak se cítíte v posledních dnech a měsících? Pociťujete neklid, únavu a trápí vás špatný spánek? Hektický život a přemíra stresu přetěžují naši mysl, a to vede k řadě obtíží. Zkuste hledat, čím byste mohli svoji mysl zklidnit. Co třeba vitální houby?

číst více

Je spokojenost klíčem ke šťastnému životu?

Je spokojenost klíčem ke šťastnému životu?

Dovolte mi hned na úvod jednu otázku: „Jak moc jste ve svém životě spokojeni?“ V poslední době, když hovořím s lidmi, cítím, že spokojenost v jejich životech chybí. Většina z nich má pocit, že dnešní svět se zbláznil. Válečné konflikty, vleklá ekonomická nejistota, zhoršující se vztahy mezi lidmi a vypadá to, že přes i vysokou úroveň zdravotnictví jsme čím dál více nemocní.

číst více

Crohnova choroba a houba Chaga

Crohnova choroba a houba Chaga

Crohnova choroba je chronické zánětlivé onemocnění trávicího traktu, které je klasifikováno jako autoimunitní onemocnění. Přestože přesná příčina Crohnovy choroby není plně pochopena, vědci se domnívají, že kombinace genetických, environmentálních a imunitních faktorů hraje v jejím vývoji klíčovou roli. Autoimunitní onemocnění obecně vznikají, když imunitní systém „omylem“ útočí na zdravé tkáně těla.

číst více