Proč vyzkoušet čínskou medicínu?

Čínskou medicínu bychom měli vnímat jako systém, ve kterém vše souvisí se vším. Čínská medicína se nedívá jen na člověka samotného, ale vidí ho jako součást prostředí, ve kterém žije, a které ho zásadně ovlivňuje. Hovoří o principech Yin a Yang a tom, jak se jeden neustále snaží převážit nad druhým.
Příroda i člověk mají úžasnou vyrovnávací schopnost, a tak je střídání Yin a Yangu zcela přirozené. Pokud ale člověk žije určitým způsobem extrémně či jednostranně, začne jeden z principů dlouhodobě převažovat nad druhým, a ve chvíli, kdy tato disharmonie překročí únosnou mez, začne nemoc.
 

 

S jakými obtížemi nám umí čínská medicína pomoci?

Čínská medicína zde existuje, prakticky v nezměněné podobě, po tisíce let. Je tedy schopná řešit opravdu nejrůznější zdravotní problémy. U akutních a urgentních stavů je západní medicína díky svým diagnostickým metodám rychlejší a přesnější, ale u stavů, které jsou dlouhodobé a chronické, je vhodné vyzkoušet čínskou medicínu.

Nejčastěji ke mně chodí lidé s bolestmi pohybového aparátu, bolestmi hlavy, kožními problémy, trávicími, gynekologickými a urologickými problémy. Velkou část mých pacientů tvoří lidé s různými psychosomatickými či psychickými problémy. Ta škála je opravdu široká. 

Jak vypadá návštěva u praktika čínské medicíny?

Asi hodinu si s pacientem povídám o jeho problémech. Existuje systém tzv. deseti otázek, kde se ptám na nejrůznější příznaky, které s hlavním problémem nemusí zdánlivě souviset. Také zkontroluji pulz a podívám se na jazyk. Pulz i jazyk skvěle odráží stav celého organismu. Jsou to velmi cenné diagnostické metody.

Cílem této diagnostiky je určit tzv. obrazy. Ty ukazují na nerovnováhu mezi jednotlivými orgány nebo přímo v orgánech. Např. obraz horkosti v žaludku se může projevovat pálením žáhy, zápachem z úst či častým krvácením dásní. Po stanovení přesné diagnostiky navrhnu způsob terapie, tj. akupunkturu, fytoterapii, úpravu jídelníčku nebo mykoterapii.

 

 

Na jakém principu funguje akupunktura?

Podle tradiční čínské medicíny proudí v organismu energie Qi (čchi) v tzv. akupunkturních drahách. Stejně jako krev v cévách. V určitých místech vyvěrá energie Qi k povrchu. Těmto místům říkáme akupunkturní body. A akupunkturními jehlami jsme schopni v těchto bodech regulovat její tok a tím ovlivňovat fungování našeho organismu. 

A jak funguje fytoterapie?

Fytoterapie využívá účinků široké škály čínských bylinek, hub, ale i minerálů či živočišných produktů. Existují i tradiční bylinné receptury, nicméně každý člověk je jiný, a proto se tyto základní receptury většinou modifikují podle konkrétního stavu a popsaných zdravotních obtíží. K dalším terapeutickým metodám patří cvičení qi gong nebo masáže tuina. Zásadní je i doporučení na změnu životního stylu, která výrazně napomáhá efektivnosti léčby.

A co stravování?

Nesprávné stravovací návyky jsou dalším významným faktorem ovlivňujícím naši zdraví. Číňané říkají: „Je jedno co jíte, hlavně to jezte pravidelně.“ Což je velká pravda. Pravidelná strava (ideální 3-4 x denně a žádné zobání mezi tím) působí blahodárně na systém sleziny, který je jedním z pilířů naší imunity.

V dnešní době je ale důležité hledět nejen na pravidelnost, ale i na kvalitu potravin. Náhražky, aditiva, konzervanty, potraviny ochuzené o základní živiny, to není to, co nám prospívá. Nemusíte jíst moc, ale jezte kvalitně a pestře. Navíc každý člověk je jiný, a i to je třeba zohlednit při tvorbě jídelníčku. Jídlo, které je pro váš organismus dnes blahodárné, mu může za rok škodit. Vše se vyvíjí a mění. Ale to je na delší vyprávění. Spíš hodně dlouhé vyprávění. Nebo na návštěvu praktika čínské medicíny. 

Jak ale poznáme dobrého praktika čínské medicíny?

Podle výsledků jeho práce. Na doporučení přátel, kteří již s TCM mají pozitivní zkušenost. Seznam ověřených praktiků čínské medicíny lze jednoduše nalézt na stránkách Komory tradiční čínské medicíny, která zaručuje jejich odbornou způsobilost.

 

 

Čínská a západní medicína jsou postaveny na poměrně rozdílných základech. Jak se liší jejich pohledy na náš imunitní systém?

Podle čínské medicíny je zdravý organismus plný Qi (čchi - vitální energie) a krve, a vše v něm plynule proudí. Pokud člověk žije přiměřeně zdravě, tak jeho tělo má výbornou samoregulační schopnost a většinu výkyvů dokáže samo zvládnout. Pokud ale výkyv přesáhne určitou mez, začíná nemoc.

Mluvíme-li o imunitním systému, tak čínští lékaři používají termíny Zheng Qi a Xie Qi. Zheng Qi si můžete představit jako vše dobré/fyziologické v nás. Naopak Xie Qi jsou naši nepřátelé - parazité, toxiny, viry, baktérie, kvasinky, chlamydie, ale i podněty vyvolávající stres - prostě vše, co rozhodí naši rovnováhu, rovnováhu Yin a Yang. Xie Qi kolem nás neustále krouží a hledá skulinku, jak vniknout do našeho těla. Pokud žijeme přiměřeně zdravě, je naše tělo plné Zheng Qi a patogen nemá kam a kudy do nás proniknout. 

Co můžeme dělat pro to, abychom měli silnou Zheng Qi?

Všichni to vědí, málokdo to dělá. V první řadě je třeba si udržovat psychickou pohodu, vyrovnanost a eliminovat stres. Psychika se podílí na vzniku asi 70 % všech našich onemocnění, proto je potřeba začít se sebou pracovat – čím dříve, tím lépe.

Malým návodem vám mohou být závěry jedné dlouhodobé studie, ve které vědci zkoumali, co má vliv na naše fyzické i psychické zdraví. Studie jednoznačně došla k závěru, že zdraví nám rozhodně nezaručí úspěchy v práci nebo výše bankovního konta, ale kvalita našich vztahů s ostatními lidmi – vztah s partnerem, v rodině, v práci, ve škole, s přáteli. To je to, co je opravdu důležité.

 

 

Na imunitu jsem se ptala zcela záměrně, protože vím, že ve své ordinaci kromě akupunktury a čínských bylinek používáte i vitální houby.

Důvod je jednoduchý, podle mých zkušeností jsou právě vitální houby na podporu imunity nejlepší. Proto na jejich léčebné účinky nedá tradiční čínská medicína dopustit. Objevuje je i západní medicína, a tak se houby stávají čím dál častějším objektem vědeckých studií.

Hlavní účinnou látkou hub jsou beta glukany, které prokazatelně zlepšují stav imunitního systému. Ve chvíli, kdy se vitální houby dostanou do organismu, zvyšují a aktivují makrofágy, T-lymfocyty či NK buňky (tzv. přirozené zabíječe).

Houby nejen imunitní systém podporují, ale také ho regulují ve chvíli, kdy je jeho odpověď nepřiměřená. To se týká například alergií, na které mají vitální houby blahodárný vliv. Nemocí, se kterými si vitální houby dokáží poradit, je celá řada, ať už mluvíme o cholesterolu, diabetu, nespavosti, lehčích depresích či zánětech. Významné je i jejich protizánětlivé působení. Skrytý zánět je dnes příčinou mnoha onemocnění.

Když se vrátíme k čínskému pojetí Zheng Qi, můžeme říct, že vitální houby patří mezi přírodními produkty k tomu nejsilnějšímu, co dokáže Zheng Qi posílit, a tím pádem také ochránit naše zdraví před nepřáteli v podobě Xie Qi.

 

 

Hodně se dnes mluví o využití vitálních hub u onkologických onemocnění. Co byste pacientům doporučil?

Vitální houby se nacházejí své uplatnění nejčastěji právě při onkologických onemocněních. Z vědeckých výzkumů vyplývá, že jednak zmírňují vedlejší projevy drastické léčby, a jednak dokáží likvidovat rakovinné buňky pomocí několika mechanismů. Jednou z nich je i tzv. apoptóza - buněčná „sebevražda“ rakovinných buněk.

Na základě osobní zkušenosti doporučuji používat vitální houby souběžně se západní léčbou. Jednou z velkých předností hub je, že neoslabují účinky chemoterapie či radioterapie na rozdíl od některých bylinek. Navíc posilují léčbou oslabený organismus a s ním i Zheng Qi. Při léčbě rakoviny prsu se například velmi osvědčila kombinace hub Reishi, Coriolus a Maitake. Důležité je i to, že vitální houby nemají žádné vedlejší negativní účinky.

Občas se mě lidé ptají, zda existují i nějaké vědecké studie pro to, co tvrdím. Stačí se podívat na internet, kde lze najít velké množství textů, které vycházejí z ověřených lékařských studií. Nicméně pro mě, jako terapeuta čínské medicíny, je důležitá i má osobní zkušenost.

Používáte i vy sám vitální houby?

Samozřejmě, nejraději mám kombinaci Cordycepsu a Reishi. Cordyceps působí jako dobíječ energie, posiluje libido, ledviny a plíce. Reishi posiluje imunitu, podporuje kardiovaskulární systém a výrazně harmonizuje psychiku, což by potvrdili i čínští mudrci, kteří ji vždy užívali před meditací. Často používám i houbu Coriolus, která asi nejefektivněji likviduje různé patogeny jako chlamydie, kvasinky, bakterie, borelie či viry. A i rakovinné buňky.

Mnoho lidí do mé ordinace dnes přichází s takzvaným skrytým patogenem. Představte si, že jste kdysi prodělali nějakou běžnou infekci nebo měli klíště. Většinu patogenu se podařilo třeba antibiotiky z organismu odstranit, ale část se ukryla v hlubších vrstvách. Pak stačí nějaké oslabení, stres, a patogen se opět „probudí k životu“ a začíná často urputný boj o energii. Tito lidé často říkají: „Pořád se cítím, jako by na mě něco lezlo...“. Zde je Coriolus nebo Chaga dobrou volbou.

Mám rád i Maitake, která je výborná u metabolického syndromu (diabetes, hypertenze, cholesterol, nadváha, tuky v krvi), což je problém mnoha lidí v dnešní době fastfoodů. 

Vitální houby se stávají velmi populárními, ale jak je to s jejich kvalitou na našem trhu?

U vitálních hub z velké části platí to samé jako při nákupu potravin. Buď můžete nakoupit levně, nebo kvalitně. Zároveň ale platí i to, že vysoká cena není automaticky zárukou vysoké kvality.

Vybírejte si kvalitní houbové produkty, které jsou vyrobeny tak, aby si zachovaly stejné účinky, jimiž disponuje samotná houba. V terapeutické praxi se používají tzv. extrakty z vitálních hub.

 

 

Podle čeho tedy vitální houby vybírat?

Jak už jsem zmínil, hlavní účinnou složkou vitálních hub jsou beta glukany (polysacharidy), proto se zaměřte na jejich podíl v houbovém extraktu. Ideální podíl je (dle mého názoru, ale i názoru ostatních odborníků) 30 %. Je-li to méně, je účinek slabý. Je-li to více jak 30 %, je to na úkor ostatních účinných látek (neméně důležitých). Vyšší podíl polysacharidů mění poměry mezi jednotlivými účinnými látkami, a tím se změní i účinky samotné houby.

Někteří prodejci říkají, že mají nejsilnější houby na trhu, protože obsahují vysoké procento polysacharidů. To bychom ale mohli léčit jen čistým betaglukanem, který je levnější než houby, a který obsahuje kolem 73 % polysacharidů.

Vždy hledejte výrobce, který je schopný doložit i zdravotní nezávadnost svých produktů, nejlépe nezávislou evropskou certifikovanou laboratoří.

 Na závěr bych rád zdůraznil jednu myšlenku. Nikdy nezapomínejme, že „nejlepší pilulkou je změna životního stylu“. A pokud byste se chtěli dozvědět o čínské medicíně a vitálních houbách více, podívejte se na edukativní a velmi povedená videa s populárním hercem Pavlem Liškou. 

Děkujeme za rozhovor.

Některé starší články

Jak utišit mysl pomocí vitálních hub?

Jak utišit mysl pomocí vitálních hub?

Jak se cítíte v posledních dnech a měsících? Pociťujete neklid, únavu a trápí vás špatný spánek? Hektický život a přemíra stresu přetěžují naši mysl, a to vede k řadě obtíží. Zkuste hledat, čím byste mohli svoji mysl zklidnit. Co třeba vitální houby?

číst více

Je spokojenost klíčem ke šťastnému životu?

Je spokojenost klíčem ke šťastnému životu?

Dovolte mi hned na úvod jednu otázku: „Jak moc jste ve svém životě spokojeni?“ V poslední době, když hovořím s lidmi, cítím, že spokojenost v jejich životech chybí. Většina z nich má pocit, že dnešní svět se zbláznil. Válečné konflikty, vleklá ekonomická nejistota, zhoršující se vztahy mezi lidmi a vypadá to, že přes i vysokou úroveň zdravotnictví jsme čím dál více nemocní.

číst více

Crohnova choroba a houba Chaga

Crohnova choroba a houba Chaga

Crohnova choroba je chronické zánětlivé onemocnění trávicího traktu, které je klasifikováno jako autoimunitní onemocnění. Přestože přesná příčina Crohnovy choroby není plně pochopena, vědci se domnívají, že kombinace genetických, environmentálních a imunitních faktorů hraje v jejím vývoji klíčovou roli. Autoimunitní onemocnění obecně vznikají, když imunitní systém „omylem“ útočí na zdravé tkáně těla.

číst více