Revmatoidní artritida pohledem čínské medicíny

S revmatoidní artritidou se potkávám ve své ordinaci poměrně často. Podle západní medicíny jde o autoimunitní onemocnění napadající především klouby. Obvykle postihuje 1 % populace a nejčastěji lidi ve věku 20 až 50 let. Zajímavé je, že revmatoidní artritidou trpí spíše ženy. Nicméně onemocnět mohou i muži a dokonce i malé děti.

Podstata onemocnění pohledem západní medicíny

Západní medicína definuje revmatoidní artritidu jako onemocnění imunitního systému. Imunitní systém se nechová tak, jak by měl, a z neznámých důvodů napadá klouby a vyvolává zánět, který se stává chronickým. Napadání kloubů postupně omezuje člověka v pohybu a způsobuje velkou bolest. Přestože napadá primárně klouby, může postihnout i jiné orgány, třeba plíce, srdce nebo oči.

Příčina tohoto autoimunitního onemocnění není zatím zcela jasná. Spekuluje se o vlivu dědičnosti, životního prostředí či o reakci na nějaký antigen. Léčba spočívá nejčastěji v tlumení příznaků. U lehčích případů se podávají nesteroidní antirevmatika, u závažnějších projevů se podávají kortikoidní léky, které tlumí zánět. Dnes se stále častěji používá biologická léčba. Velký význam má i fyzioterapie, která se snaží zachovat funkční stav kloubů.

Příznaky revmatoidní artritidy

Základním příznakem jsou bolestivé obstrukce kloubů - nejčastěji kloubů na prstech u rukou. Typická je ranní zatuhlost. Kromě bolesti mohou klouby i otékat. Postupně se vytvářejí i deformity kloubů. Tyto příznaky se mohou objevit i na dalších kloubech. V některých případech lze vnímat horkost v kloubech. Mnoho lidí vnímá bolesti reagující na sychravé, chladné, deštivé počasí, anebo na změny atmosférického tlaku. Dalšími příznaky je únava až vyčerpanost, pocity zvýšené teploty, necitlivost či brnění končetin, anémie či dlouho se hojící zranění na končetinách.

Vítr, chlad a vlhko – příčina podle čínské medicíny

Pohled čínské medicíny na revmatoidní artritidu je trochu odlišný než ten západní. I když ne tolik, jak by se mohlo zdát. Čínská medicína řadí revmatoidní artritidu do skupiny onemocnění Bi Zheng (překládáme jako syndrom bolestivé obstrukce či bolestivého zahrazení). Patří sem i jiné nemoci, třeba Bechtěrevova choroba nebo DNA. Různá onemocnění, stejné příčiny, podobná léčba.
Revmatoidní artritida, nebo tedy spíš skupina nemocí spadající pod Bi Zheng, trápila ve velké míře lidstvo již od nepaměti. Píše se o ní už v základním díle tradiční čínské medicíny ve Vnitřní knize Žlutého císaře, ve které rozmlouvá legendární Žlutý císař se svým rádcem a učitelem Qi Bo: „Při průniku větru, chladu a vlhkosti vzniká Bi Zheng.“ Jak uvidíme dále, je to velmi důležitý citát. A uvědomme si, že Žlutý císař žil někdy ve 3. tisíciletí před naším letopočtem. Ještě zmíním jeden citát z díla Plánování léčby podle kategorií obrazů (1839): „Syndrom Bi Zheng je důsledkem prázdnoty Jing Qi a Wei Qi (vyživující a obranné energie, které naše tělo vyživují a ochraňují) a otevřenosti prostoru mezi kůží a svaly, jež umožňují větru, chladu a vlhkosti získat nad prázdnotou převahu. Tok Qi je omezen patogenními činiteli, nemůže volně proudit a začíná stagnovat, Qi a krev se srážejí a vzniká Bi Zheng.

Jak tedy revmatoidní artritida vzniká?

Čínská medicína tvrdí, že v našem těle vedou dráhy, ve kterých proudí Qi (energie). Stejně jako krev proudí v cévách či lymfa v lymfatických drahách. Občas se stane, že se Qi v dráze z nějakého důvodu zablokuje. Poté z jedné strany takovéto blokády je Qi příliš a z druhé strany je jí nedostatek. Tato blokáda ve většině případů způsobuje bolest. Nebo pokud to vezmeme obráceně, tak bolest je vždy způsobena blokádou. A je jedno, jestli jde o bolest hlavy, bolest menstruační či revmatoidní artritidu. Ten princip je vždy stejný. Jde o blokádu v drahách Qi.
Rozdíl je pouze v tom, z jaké příčiny vzniká blokáda. A u revmatoidní artritidy, nebo spíš bychom měli říkat u Bi Zheng, vzniká blokáda vpádem vnějších patogenních činitelů jako je vítr, chlad a vlhko do povrchových drah (typicky těch, které probíhají v prstech horních končetin). A vytváří zahrazení, které člověk vnímá jako bolest. U každého pacienta jsou poměry patogenních činitelů trochu jinak namíchané.
U pacientů, kteří přišli s Bi Zheng, slyším často podobný příběh: „Asi před dvěma lety jsem jezdil celý podzim do práce na kole. Často i v dešti. Postupně mně začaly bolet klouby na rukách. Začaly otékat, byly zatuhlé po ránu, neudržel jsem v nich ani hrníček. Vždy to na čas přešlo, ale zase se to objevilo.“ Někdy se ale prvotní příčina nedá úplně vystopovat.

Proč revmatoidní artritidou neonemocní každý, kdo jezdí na kole?

To je dobrá otázka. Vždyť mnoho lidí jezdí v chladu a vlhku na kole a většinou je ovívá vítr. Tak proč jen někteří onemocní revmatoidní artritidou? Podívejte se na ten druhý citát čínských klasiků uvedený výše. Aby patogenní Qi (Xie Qi – v našem případě vítr, vlhko a chlad) mohla do organismu proniknout, musí být naše obranná a vyživující Qi slabá. Jinými slovy musíme být nějakým způsobem v danou chvíli oslabení. Wei Qi vyplňuje prostor mezi kůží a svaly po celém našem těle. Má svůj protiklad v Ying Qi (vyživující Qi), ve které koření. Jedna bez druhé nemohou být. Chrání nás před vpádem vnějších patogenů. Číňané dřív používali výrazy jako patogenní vítr, chlad, vlhko horko apod. My dnes říkáme viry, bakterie, borelie apod. Pokud je naše obranná Qi slabá, hranice jsou nechráněné a „nepřítel“ snadno pronikne do našeho organismu. To je třeba i princip infekčních onemocnění.
Co může být tím oslabením? Cokoliv, co nás nějakým způsobem vyčerpává: moc práce, moc stresu, málo spánku, nekvalitní jídlo, špatné stravovací návyky, moc sexu, málo sexu, málo odpočinku atd. I po předcích můžeme získat nějaké predispozice v oslabení některých orgánů, tzn. po předcích můžeme získat predispozici k slabé obranné Qi a máme větší šanci, že do nás patogen pronikne. Takoví lidé musí být na sebe celý život více opatrní.
Vraťme se ale k Bi Zheng. Pokud jsme oslabení, kombinace patogenů větru, chladu a vlhka pronikne do povrchových vrstev. A zde zahradí tok Qi a vytvoří blokády. A jak jsme si řekli, blokáda je bolest. Nejprve se blokuje pouze Qi, což jsou různá brnění, lehká bolest, zatuhlost. Později se začnou blokovat i tekutiny a vznikají otoky. A později se začne blokovat i krev, a to už jsou opravdu úporné bolesti a později vznikají i deformity.
To, že jde o působení zrovna těchto patogenů poznáme podle toho, že lidem s revmatoidní artritidou často ulevuje od bolesti kombinace tepla a sucha. A přiměřený pohyb.

Co nám nabízí čínská medicína?

Čínská medicína nabízí široké spektrum možností, jak u problému s revmatoidní artritidou pomoci. Úplně na začátku musím říct, že čím déle problém trvá, tím delší je jeho léčba. Obecná poučka říká: „Kolik roků nemoc vzniká, tolik měsíců se léčí“. A popravdě někdy to trvá i mnohem déle. Nicméně po nasazení léčby by pacient měl do cca 2−3 měsíců vidět minimálně zlepšení.
Pokud se zamyslíme nad tím, jak revmatoidní artritida podle čínské medicíny vzniká, tak z toho vyplývá i způsob léčby. V prvé řadě jde o vpád vnějšího patogenu. Tzn. nejprve musíme použít metodu, pomocí které vypudíme vítr, chlad a vlhko. A později musíme posílit organismus pacienta (doplnit Qi a krev), aby se patogen neměl tendenci vracet. U pacientů, kteří mají RA již mnoho roků nejde často tolik o patogen samotný, jako o blokády a nedostatečnou výživu daných oblastí.

 

Akupunktura pro rozhýbání Qi

Jednou z možností léčby Bi Zheng je akupunktura. Cílem akupunktury je rozhýbat Qi v akupunkturních drahách (a tím rozbít blokády) a vypudit vnější patogen. Používají se body jak v místě problému, tak i body vzdálené. Takže problém na ruce řešíme často pomocí bodů na noze. Pokud jde o vpád chladu a vlhka, je dobré problematické partie moxovat (nahřívat pelyňkovým doutníkem). Na rozdíl od akupunktury, která patří jen do ruky odborníkům, moxovat si postižená místa můžeme i sami.

Vitální houby jako základ

Další možností, jak si pomoci, jsou vitální houby. Vitální houby jsou schopné regulovat náš imunitní systém. Dokáží ho nejen stimulovat, ale i regulovat, pokud útočí na naše vlastní zdravé buňky (autoimunitní onemocnění). Zároveň mají některé druhy hub i protizánětlivé účinky, zvláště u chronických zánětů. To je spíše vysvětlení pomocí principů západní medicíny (viz třeba zde). Podle čínské medicíny vitální houby posilují naši vitalitu (mohli bychom říci Zheng Qi - řádná energie neboli vše fyziologické v nás) a zároveň obranyschopnost (čínská medicína používá výraz Wei Qi viz výše). Obvykle používám dvě houby - Reishi a Coriolus. Poté k nim přidávám i Curcumin, který je také protizánětlivý a podle čínské medicíny rozhýbává blokády. Což je u Bi Zheng smysluplné.

Přidejte byliny

Bylinné recepty tradiční čínské medicíny jsou u Bi Zheng velmi dobrou volbou. Opět cílem bylinných směsí na Bi Zheng je v prvé řadě vytlačit z organismu patogen a rozbít blokády.
Existují již hotové bylinné směsi jako je Shu Jing Huo Xue Tang nebo Xiao Huo Luo Pian. Obě tyto směsi mohou pomoci u Bi Zheng způsobené zvláště chladem a vlhkostí pomoci. Obsahují byliny, jako je Qiang Huo (Rhizoma notopterigii) nebo Fang Feng (Radix ledebouriellae), které působí na odvedení větru, vlhka a chladu, a dále pak skupinu bylin, které rozbíjí blokády jako třeba Ji Xue Teng (Caulis milletiae seu spatholobi) nebo Mo Yao (Resina myrrhae), které razantně rozbíjejí blokády v drahách Qi. Třetí skupinou jsou byliny vyživující - pivoňka či děhel. Tyto dvě směs často dávám i v kombinaci. Jednu dávám ráno a druhou večer.
U závažnějších forem Bi Zheng (pokud zlepšení po užívání výše uvedených přípravků bude do 2-3 měsíců minimální), doporučuji vyhledat terapeuta tradiční čínské medicíny, který po podrobném vyšetření sestaví individuální léčebný plán.

Cvičení pod dohledem fyzioterapeuta

U Bi Zheng je dobré cvičit. Nicméně v rámci možností. A nikdy přes velkou bolest. Ideální je najít si dobrého fyzioterapeuta, který vám s vhodnými cviky poradí.

Stravování

Změna ve stravování může pomoci, ale většinou ne příliš. Obvykle je třeba doplňovat Qi a krev. Pokud je Bi Zheng způsobený vlhkem a chladem, tak je většinou vhodné doplňovat Yang (zahřívat organismus). Pokud je přítomná horkost, tak je třeba ji odvádět. 

Připravil: Milan Schirlo - terapeut tradiční čínské medicíny

Některé starší články

Jak utišit mysl pomocí vitálních hub?

Jak utišit mysl pomocí vitálních hub?

Jak se cítíte v posledních dnech a měsících? Pociťujete neklid, únavu a trápí vás špatný spánek? Hektický život a přemíra stresu přetěžují naši mysl, a to vede k řadě obtíží. Zkuste hledat, čím byste mohli svoji mysl zklidnit. Co třeba vitální houby?

číst více

Je spokojenost klíčem ke šťastnému životu?

Je spokojenost klíčem ke šťastnému životu?

Dovolte mi hned na úvod jednu otázku: „Jak moc jste ve svém životě spokojeni?“ V poslední době, když hovořím s lidmi, cítím, že spokojenost v jejich životech chybí. Většina z nich má pocit, že dnešní svět se zbláznil. Válečné konflikty, vleklá ekonomická nejistota, zhoršující se vztahy mezi lidmi a vypadá to, že přes i vysokou úroveň zdravotnictví jsme čím dál více nemocní.

číst více

Crohnova choroba a houba Chaga

Crohnova choroba a houba Chaga

Crohnova choroba je chronické zánětlivé onemocnění trávicího traktu, které je klasifikováno jako autoimunitní onemocnění. Přestože přesná příčina Crohnovy choroby není plně pochopena, vědci se domnívají, že kombinace genetických, environmentálních a imunitních faktorů hraje v jejím vývoji klíčovou roli. Autoimunitní onemocnění obecně vznikají, když imunitní systém „omylem“ útočí na zdravé tkáně těla.

číst více