Srdce - nejohnivější orgán, který vládne všem ostatním v těle

Podle tradiční čínské medicíny je srdce vládcem všech orgánů v těle, sídlem psychiky a vědomí. Vnímá všechny poruchy, které se odehrávají v jiných orgánech. Srdce vnímá jako fyzický orgán, ale i jako „duchovní srdce“, v němž sídlí duše Shen, která řídí naši mysl, psychiku, celkový vzhled, vystupování, vyjadřovací schopnosti, řeč, tedy celou naši osobnost. 

Ale vezměte to od začátku. Učení čínské medicíny rozděluje tělo, ale i celý svět, do pěti systémů (prvků či elementů). Jsou jimi dřevo, oheň, země, kov a voda. A v podstatě každá část našeho fyzického či psychického těla patří do jednoho z nich. Mezi jednotlivými systémy existují různé vazby a vztahy. Třeba dřevo rodí oheň, ale také kontroluje zemi. Těchto vazeb využívají lékaři čínské medicíny jak v diagnostice, tak i v následné léčbě a díky těmto vztahům jsou schopni i předvídat, jak se nemoc bude vyvíjet.

Dnes se podrobněji podíváme na oheň, protože právě ten je reprezentován orgánem srdce. Pokud čínský lékař mluví o srdci, nemyslí tím jen sval, který nám pravidelně tluče za hrudní kostí, ale celý systém, kam patří i cévy, krev, perikard, jazyk, pot, meridián (akupunkturní dráha) srdce, ale i emoce radosti.

Funkce „čínského“ srdce

Teorie čínské medicíny říká, že srdce (jeho energie Qi) řídí naši krev a cévy. Cévy jsou místem, kde je krev skladována a rozváděna do celého organismu, aniž by se zastavil nebo zpomalil její tok. Důležité je, aby krev proudila ve správných trasách a nedocházelo k jejímu vylévání mimo ně.  

Vztah srdce a krve je dvojí. Jednak srdce rozhání krev po celém těle pravidelným pulzováním a zároveň tokem energie Qi, čímž umožňuje, aby se výživa v krvi obsažená dostávala do všech potřebných míst - k orgánům, měkkým tkáním, kostem, pokožce, atd. Za druhé má srdce na svědomí samotnou tvorbu a doplňování krve společně se systémem sleziny a plic. Slezina produkuje trávením potravy energii Qi, kterou dopravuje do plic, kde je promíchávána s Qi přijímanou plícemi ze vzduchu a následně vstupuje do srdce. V něm se přimíchává do krve, doplňuje ji a proměňuje se v ní.

Z toho vyplývá, že srdce je zodpovědné za kvalitu celého našeho kardiovaskulárního systému. Pokud je zdravé, pak i tepny, žíly, vlásečnice jsou pružné a průchodné, krev volně proudí a pravidelně pulzuje.

Stav našeho srdce se promítá i do stavu naší tváře a krevního oběhu, tzn. pokud je srdce zdravé a jeho Qi silná, potom je i naše tvář svěží a pružná, má jasně červenou barvu a náš pulz je pravidelný a přiměřeně silný. Bledá, povadlá, modrofialová či rudá tvář a slabý a jemný pulz poukazuje na  poruchy funkce srdce.   

Jak jsme si řekli na začátku, v srdci sídlí tzv. duše Shen. Tato duše řídí naši psychiku, myšlení a vědomí. Vytváří naši osobnost, to, jací jsme. Do srdce se promítají všechna naše citová hnutí. Proto nevyrovnaný duševní život nejvíce postihuje právě tento orgán. A právě v tom je velký rozdíl mezi čínskou a západní medicínou. Čínská medicína sice chápe „řídící“ funkci mozku, nicméně se na něj dívá jen jako na stroj, který pomáhá tvůrci a hybateli, kterým je právě duše Shen sídlící v srdci. 

Nejčastější patologie spojené se srdcem (podle čínské medicíny)

  • Palpitace – bušení srdce je vždy spojené s disharmonií srdce. Vzniká buď nedostatkem energie srdce, ale i tím, že v srdci je něčeho nadbytek – obvykle nadbytek horka.
  • Nespavost – ve většině případů souvisí s problémy se spánkem s nedostatečností krve srdce. Teorie čínské medicíny říká, že když je v srdci nedostatek krve, tak duše Shen nemá v noci kam ulehnout a bloudí. Proto člověk nemůže spát a často ho provází nepříjemné sny.
  • Deprese, úzkost, neukotvenost – tyto problémy naší psychiky opět souvisí s nedostatkem krve, která má v srdci ukotvovat duši Shen. Pokud je krve málo, je člověk lehce rozrušitelný, neukotvený, neklidný. Později se přidávají deprese a úzkosti. V těchto případech kromě patologií srdce nacházíme i patologie systému jater.
  • Kardiovaskulární problémy – jak jsme zmínili srdce řídí cévy. Pokud je jeho funkce nedostatečná, dochází ke stagnaci krve, k různým blokádám, a to vytváří mnoho různých scénářů – riziko aterosklerózy, hypertenze, zvýšeného cholesterolu nebo i cévní mozkové příhody. 

Jak můžeme pomoci našemu srdci?

Vitální houby a čínské léčivky jsou v tomto ohledu velkým a účinným pomocníkem:

Houba Reishi

Reishi neboli ganoderma či lesklokorka lesklá je vitální houba, která má výrazný tropismus právě k srdci. Podle čínské medicíny má výrazný An Shen účinek (harmonizuje duši). Reishi dokáže vyživovat srdce a tím stahovat, harmonizovat, zklidňovat duši Shen. Proto je možné ji použít u různých stavů lehkých depresí, úzkostí, panických atak, neukotvenosti, ale i nespavosti apod. Například taoističtí mniši ji užívali před meditací. U psychických problémů je lepší použít Reishi ve formě prášku, klidně v kombinaci s jujubou, která srdce také vyživuje, takže se v této funkci vzájemně doplňují. U únavových stavů je naopak vhodnější použít extrakt z Reishi, který má povzbuzující účinky, proto je lepší.

Důležité je, že Reishi pomáhá srdci nejen po psychické stránce, ale podle soudobých studií i po stránce fyzické, proto je doporučována u řady  kardiovaskulárních problémů.

Houba Cordyceps

Cordyceps neboli housenice čínská posiluje hlavně ledviny a plíce. Jelikož je v našem organismu vše propojené, tak právě kvalita ledvin souvisí se správným fungováním kardiovaskulárního systému. Zvláště pokud je naše srdce „unavené“, býváme vyčerpaní, zimomřiví, depresivní apod. Pokud nás sebemenší pohyb zadýchá a vyčerpá, tak Cordyceps může být dobrou volbou - ideálně ve formě 30% extraktu. 

Ženšen

Ženšen pravý je jednou z nejznámějších čínských léčivek. V dnešní době se Ren Shen používá jako stimulátor energie u únavových stavů, u stavů vyčerpání, u syndromu vyhoření nebo při rekonvalescenci po nemoci. Podporuje fyzickou i duševní výkonnost. Spolu s Cordycepsem se používá na podporu libida. Díky tropismu k srdci pomáhá jak s kardiovaskulárními problémy, tak má pozitivní vliv na lidskou psychiku. Podporuje vůli a paměť. Používá se u lehkých depresí, úzkostí, stresu či nespavosti.  

Děhel čínský

Děhel známý i pod názvem Dang Gui či andělika. Je to čínská léčivka, které se též říká „ženský ženšen“. Posiluje organismus jak po tělesné, tak duševní stránce. Dokáže doplňovat krev (častý problém mnoha žen) a zároveň ji rozhýbávat. Nedostatečnost krve bývá příčinou mnoha problémů jako je slabá či nepřicházející menstruace, ale i příliš silná menstruace, prodloužený cyklus, menstruační bolesti, problémy s plodností. Díky schopnosti doplňovat krev je vhodná u nespavostí, depresí či úzkostí, padání vlasů, křečí či studených končetin. Ve středověku byl kořen anděliky užíván jako zvláště dobrý prostředek k odstraňování jedu z lidského těla.

Milan Schirlo - terapeut tradiční čínské medicíny

Některé starší články

Nalezení rovnováhy. Jak vlastně fungují vitální houby? - 2. díl

Nalezení rovnováhy. Jak vlastně fungují vitální houby? - 2. díl

YinYangová cesta zdravím neboli cesta středu, představuje ideální stav, kdy je Yin a Yang v rovnováze. Poznejte vitální houby, které tuto ztracenou rovnováhu pomáhají nalézt.

číst více

Nalezení rovnováhy. Jak vlastně fungují vitální houby? - 1. díl

Nalezení rovnováhy. Jak vlastně fungují vitální houby? - 1. díl

Co pro vás znamená zdraví? Pro tradiční čínskou medicínu je to rovnováha těla. Rovnovážný stav, kdy je vše v souladu se vším a naše tělo je zdravé. A nejen zdravé, zároveň se cítíme dobře a užíváme si kvalitního života.

číst více

Prvek Kov

Prvek Kov

Prvek Kov patří mezi jeden z pěti základních prvků v systému Wu Xing, který je klíčovým konceptem v tradiční čínské filozofii a medicíně. Wu Xing, což znamená "pět pohybů", popisuje dynamické vztahy a vzájemné interakce mezi různými aspekty lidského těla a přírody.

číst více