Tři poklady - San Bao

Jak už jsem mnohokrát psal, tak ve Vnitřní knize Žlutého císaře se píše: „Tao rodí jedno, jedno rodí dvoje, dvoje rodí troje a troje rodí všechny myriády věcí.“ Mluvili jsme už o jednom, což byla Qi, dvoje byl Yin a Yang. Dnes si řekneme, co znamená troje.

Slovo troje znamená San Cao. Do češtiny bychom to mohli přeložit jako Tři síly. Tři síly vznikly z prapůvodní Qi zrozené z Tao a z jejich dětí, z Yinu a Yangu. Tři síly tvoří náš svět, tři síly ovlivňují náš život:

- Nebe (Tian),
- Člověk – Lidstvo (Ren),
- Země (Di).

A tyto tři síly se zrcadlí i v člověku. Resp. v každé živé bytosti. Každá živá bytost se skládá ze Tří pokladů – San Bao, ve kterých se odráží tři základní síly vesmíru San Cao.

Každá bytost má tedy tři poklady:

- duši Shen – ta ji pojí s nebesy,
- energii Qi – ta tvoří její aktivitu,
- esenci Jing – ta ji spojuje se zemí.

Tři poklady můžeme vnímat jako tři různě zhuštěné energie nebo tři vibrační frekvence energie:

- Jing je nejhustší forma,
- Qi je subtilnější,
- Shen je nejjemnější forma energie.

Jing

Slovo Jing překládáme jako esence. Esence je životní síla, kterou získáváme od rodičů. Je to materiální substance, ze které se formuje naše tělo. Sama o sobě ale Jing nemá žádnou formu. Je to takový energetický základ a rezervoár energie našeho organismu. Jing řídí všechny myslitelné procesy, jako je růst, vývoj tkání, duševní procesy a samozřejmě také naši reprodukci.

Jing je velmi úzce spojená s naší genetikou. Proto úzce souvisí s dlouhověkostí nebo spíš se stárnutím. Asi jste si všimli, že někdo žije velmi nezdravě, pije alkohol, jí nezdravá jídla, kouří a nesportuje. A přesto se dožije klidně stovky. A pak jiný člověk, který jí střídmě, kvalitně, nestresuje se, sportuje, stejně chudák zemře v padesáti. Často to souvisí právě se silou jeho esence (a někdy s vůlí nebes). Člověk, který dostal od rodičů silnou esenci, bude odolnější a vitálnější a dožije se vyššího věku než ten, kdo dostal do vínku energii slabou, nebo v menším množství. 

Esenci spotřebováváme vším, co v životě děláme, tím, jak žijeme. Je to takový náš rezervoár energie. Energii, kterou potřebujeme k běžnému provozu, vyrábí Slezina z potravy. Pokud ale spotřebujeme více, než Slezina zvládne vyrobit, začne si organismus brát z rezerv. Jak je možné vyrobit méně energie, než je potřeba? Snadno. Buď jíme nekvalitní potraviny s malým obsahem Qi, nebo jíme málo nebo Slezina špatně přeměňuje a neplní správně svou funkci.

Když si organismus začne brát z rezerv, začne vyčerpávat esenci Jing. To jde bohužel snadno, třeba nadměrnou prací či stresem. Ale jsou i příjemnější způsoby utrácení. Muži vyčerpávají svou Jing nepřiměřeně častou ejakulací a ženy porody, kojením a menstruací. Ano, máte pravdu, sexualita ženy o Jing nepřipravuje, jen její následky. A pozor, není žádnou cestou hormonálně zastavit menstruaci. Tím se Jing ušetřit nedá, navíc je to nezdravé a nepřirozené!

Vyčerpaná esence se velmi těžko doplňuje. Částečně ji doplňuje Slezina z přebytků, které vyrobí a které my právě nepotřebujeme. Esenci můžeme částečně doplňovat energetickými cvičeními, třeba Qi Gongem. Pomoci nám mohou také některé byliny a vitální houby. Velmi dobrým doplňovatelem Jing je kvalitní Cordyceps čili housenice čínská.

Qi

O Qi jsme už hovořili, tedy jen stručně:

- Je to nehmotná životní síla.
- Umožňuje nám myslet a pohybovat se. Je hybatelem fyziologických funkcí.
- Vytváří se transformací esence Jing a přeměnou jídla a vzduchu.

Qi je jako dech, který prostupuje celým tělem. Je to pohyb, změna, přeměna, která naplňuje vše mezi nebem a zemí.

Shen

Shen je nejsubtilnější forma Qi. Je to substance, která odlišuje živou hmotu od neživé. Živé organismy mají duši, neživé nikoli.

- Je to substance, která neživou hmotu organizuje a řídí, a tím vytváří živou bytost.
- Shen tvoří naši mentální, emoční a spirituální část.
- Shen se odráží v očích. Člověk, který má zářivé, jasné a bystré oči, ve kterých je světlo, má silnou Shen.

Shen a její formy budeme podrobně rozebírat v jedné z dalších kapitol.

Výše uvedené Tři poklady jsou od sebe neoddělitelné a vzájemně se mezi sebou mohou podporovat a přeměňovat jeden v druhý. Tyto tři poklady jsou nám dány našimi předky a částečně jsme je schopni vytvářet a obnovovat. Nejlépe zdravým životním stylem podle Cesty moudré želvy.

 

Zdroj: Cesta želvy

Některé starší články

Nalezení rovnováhy. Jak vlastně fungují vitální houby? - 2. díl

Nalezení rovnováhy. Jak vlastně fungují vitální houby? - 2. díl

YinYangová cesta zdravím neboli cesta středu, představuje ideální stav, kdy je Yin a Yang v rovnováze. Poznejte vitální houby, které tuto ztracenou rovnováhu pomáhají nalézt.

číst více

Nalezení rovnováhy. Jak vlastně fungují vitální houby? - 1. díl

Nalezení rovnováhy. Jak vlastně fungují vitální houby? - 1. díl

Co pro vás znamená zdraví? Pro tradiční čínskou medicínu je to rovnováha těla. Rovnovážný stav, kdy je vše v souladu se vším a naše tělo je zdravé. A nejen zdravé, zároveň se cítíme dobře a užíváme si kvalitního života.

číst více

Prvek Kov

Prvek Kov

Prvek Kov patří mezi jeden z pěti základních prvků v systému Wu Xing, který je klíčovým konceptem v tradiční čínské filozofii a medicíně. Wu Xing, což znamená "pět pohybů", popisuje dynamické vztahy a vzájemné interakce mezi různými aspekty lidského těla a přírody.

číst více