Tři poklady - San Bao

Jak už jsem mnohokrát psal, tak ve Vnitřní knize Žlutého císaře se píše: „Tao rodí jedno, jedno rodí dvoje, dvoje rodí troje a troje rodí všechny myriády věcí.“ Mluvili jsme už o jednom, což byla Qi, dvoje byl Yin a Yang. Dnes si řekneme, co znamená troje.

Slovo troje znamená San Cao. Do češtiny bychom to mohli přeložit jako Tři síly. Tři síly vznikly z prapůvodní Qi zrozené z Tao a z jejich dětí, z Yinu a Yangu. Tři síly tvoří náš svět, tři síly ovlivňují náš život:

- Nebe (Tian),
- Člověk – Lidstvo (Ren),
- Země (Di).

A tyto tři síly se zrcadlí i v člověku. Resp. v každé živé bytosti. Každá živá bytost se skládá ze Tří pokladů – San Bao, ve kterých se odráží tři základní síly vesmíru San Cao.

Každá bytost má tedy tři poklady:

- duši Shen – ta ji pojí s nebesy,
- energii Qi – ta tvoří její aktivitu,
- esenci Jing – ta ji spojuje se zemí.

Tři poklady můžeme vnímat jako tři různě zhuštěné energie nebo tři vibrační frekvence energie:

- Jing je nejhustší forma,
- Qi je subtilnější,
- Shen je nejjemnější forma energie.

Jing

Slovo Jing překládáme jako esence. Esence je životní síla, kterou získáváme od rodičů. Je to materiální substance, ze které se formuje naše tělo. Sama o sobě ale Jing nemá žádnou formu. Je to takový energetický základ a rezervoár energie našeho organismu. Jing řídí všechny myslitelné procesy, jako je růst, vývoj tkání, duševní procesy a samozřejmě také naši reprodukci.

Jing je velmi úzce spojená s naší genetikou. Proto úzce souvisí s dlouhověkostí nebo spíš se stárnutím. Asi jste si všimli, že někdo žije velmi nezdravě, pije alkohol, jí nezdravá jídla, kouří a nesportuje. A přesto se dožije klidně stovky. A pak jiný člověk, který jí střídmě, kvalitně, nestresuje se, sportuje, stejně chudák zemře v padesáti. Často to souvisí právě se silou jeho esence (a někdy s vůlí nebes). Člověk, který dostal od rodičů silnou esenci, bude odolnější a vitálnější a dožije se vyššího věku než ten, kdo dostal do vínku energii slabou, nebo v menším množství. 

Esenci spotřebováváme vším, co v životě děláme, tím, jak žijeme. Je to takový náš rezervoár energie. Energii, kterou potřebujeme k běžnému provozu, vyrábí Slezina z potravy. Pokud ale spotřebujeme více, než Slezina zvládne vyrobit, začne si organismus brát z rezerv. Jak je možné vyrobit méně energie, než je potřeba? Snadno. Buď jíme nekvalitní potraviny s malým obsahem Qi, nebo jíme málo nebo Slezina špatně přeměňuje a neplní správně svou funkci.

Když si organismus začne brát z rezerv, začne vyčerpávat esenci Jing. To jde bohužel snadno, třeba nadměrnou prací či stresem. Ale jsou i příjemnější způsoby utrácení. Muži vyčerpávají svou Jing nepřiměřeně častou ejakulací a ženy porody, kojením a menstruací. Ano, máte pravdu, sexualita ženy o Jing nepřipravuje, jen její následky. A pozor, není žádnou cestou hormonálně zastavit menstruaci. Tím se Jing ušetřit nedá, navíc je to nezdravé a nepřirozené!

Vyčerpaná esence se velmi těžko doplňuje. Částečně ji doplňuje Slezina z přebytků, které vyrobí a které my právě nepotřebujeme. Esenci můžeme částečně doplňovat energetickými cvičeními, třeba Qi Gongem. Pomoci nám mohou také některé byliny a vitální houby. Velmi dobrým doplňovatelem Jing je kvalitní Cordyceps čili housenice čínská.

Qi

O Qi jsme už hovořili, tedy jen stručně:

- Je to nehmotná životní síla.
- Umožňuje nám myslet a pohybovat se. Je hybatelem fyziologických funkcí.
- Vytváří se transformací esence Jing a přeměnou jídla a vzduchu.

Qi je jako dech, který prostupuje celým tělem. Je to pohyb, změna, přeměna, která naplňuje vše mezi nebem a zemí.

Shen

Shen je nejsubtilnější forma Qi. Je to substance, která odlišuje živou hmotu od neživé. Živé organismy mají duši, neživé nikoli.

- Je to substance, která neživou hmotu organizuje a řídí, a tím vytváří živou bytost.
- Shen tvoří naši mentální, emoční a spirituální část.
- Shen se odráží v očích. Člověk, který má zářivé, jasné a bystré oči, ve kterých je světlo, má silnou Shen.

Shen a její formy budeme podrobně rozebírat v jedné z dalších kapitol.

Výše uvedené Tři poklady jsou od sebe neoddělitelné a vzájemně se mezi sebou mohou podporovat a přeměňovat jeden v druhý. Tyto tři poklady jsou nám dány našimi předky a částečně jsme je schopni vytvářet a obnovovat. Nejlépe zdravým životním stylem podle Cesty moudré želvy.

 

Zdroj: Cesta želvy

Některé starší články

Wu Xing: Pět prvků tradiční čínské medicíny

Wu Xing: Pět prvků tradiční čínské medicíny

Ve starověké čínské filozofii představuje koncept Wu Xing, známý také jako Pět prvků nebo Pět fází, klíčový princip uspořádání a vzájemných vztahů mezi různými přírodními fenomény. V tradiční čínské medicíně (TCM) je tento systém pěti prvků – dřevo, oheň, země, kov a voda – základním nástrojem pro diagnostiku a léčbu.

číst více

Primární patologická triáda v TCM

Primární patologická triáda v TCM

Na první pohled by se mohlo zdát, že tradiční čínská medicína je až moc jednotná ve svých základních východiscích, která jsou jasně popsána již ve Vnitřní knize Žlutého císaře (Žlutý císař žil asi před 5 tisíci lety). Když mluvíme o Qi, Yin Yangu či o pěti prvcích, tak je všem jasné, o čem se mluví.

číst více

Yin a Yang: Symbol rovnováhy v každodenním životě

Yin a Yang: Symbol rovnováhy v každodenním životě

Yin a Yang jsou klasickými pojmy čínské filozofie a kosmologie, reprezentující dvě základní, protikladné, ale vzájemně se doplňující síly vesmíru. Jsou často zobrazovány jako černá a bílá kruhová spirála, kde je v každém kruhu tečka opačné barvy. Tato symbolika ukazuje, že v každé síle je kousek té druhé. V kontextu každodenního života můžeme tyto pojmy využít k porozumění rovnováze, harmonii a vzájemnému doplnění.

číst více