Wu Xing: Pět prvků tradiční čínské medicíny

Ve starověké čínské filozofii představuje koncept Wu Xing, známý také jako Pět prvků nebo Pět fází, klíčový princip uspořádání a vzájemných vztahů mezi různými přírodními fenomény. V tradiční čínské medicíně (TCM) je tento systém pěti prvků – dřevo, oheň, země, kov a voda – základním nástrojem pro diagnostiku a léčbu, jelikož se předpokládá, že tyto prvky jsou reprezentacemi různých aspektů těla, emocí a ducha.


Pět frekvencí


Čínská medicína v podstatě celý náš vesmír rozděluje na pět systémů. Každý systém symbolizuje jeden prvek. A každá věc, každý jev přináleží k jednomu z prvků. Už jsme si říkali, že vše v našem vesmíru je tvořené energií Qi. Vše je Qi. A v každém systému Pěti prvků jsou věci o stejné „frekvenci“. Není to přesný popis, ale lepší nemáme. Prostě všechny věci a jevy v rámci jednoho prvku si jsou svými vlastnostmi a charakteristikami podobné. A co je důležité, v rámci Pěti prvků mají mezi sebou určité vztahy.

Collage,Of,Feng,Shui,Destructive,Cycle,With,Five,Elements,(water,

Pojďme se na jednotlivé prvky podívat:

1. Dřevo (木, mù) - symbolizuje růst a rozvoj. V těle je spojeno s Játry a Žlučníkem, zodpovídá za regulaci Qi (životní energie) a harmonizaci emocí. Dřevo je také spojeno s jarem, východem a zelenou barvou. Nerovnováha tohoto prvku se může projevit jako frustrace nebo rozhodnost.


2. Oheň (火, huǒ) - představuje energii, teplo a dynamiku. V TCM je spojen se Srdcem a Tenkým střevem, ovlivňuje mluvení a spánek. Léto, jižní směr a červená barva jsou atributy ohně. Nerovnováha může vyvolat úzkost nebo nadměrnou radost.


3. Země (土, tǔ) - stojí za stabilitou a živinami. Slezina a Žaludek jsou orgány spojené s tímto prvkem. Reprezentuje pozdní léto, střed a žlutou barvu. Země má vliv na trávení a soudnost. Obavy nebo empatie mohou signalizovat nerovnováhu v tomto prvku.


4. Kov (金, jīn) - znamená strukturu a řád. Kov je asociován s Plícemi a Tlustým střevem, ovlivňuje dýchání a odstraňování odpadních látek. Podzim, západ a bílá barva jsou s kovem spojeny. Smutek nebo korektnost jsou emocemi, které naznačují stav tohoto prvku.


5. Voda (水, shuǐ) - je symbolem moudrosti a adaptability. Ve vztahu k tělu se voda pojí s Ledvinami a Močovým měchýřem, odpovědnými za filtrační funkce a reprodukci. Zima, sever a černá barva jsou charakteristické pro vodu. Strach nebo klid mohou být příznaky nerovnováhy ve vodním prvku.


Prvky neustále interagují v cyklech vytváření (výživy) a překonávání (kontroly). Například voda živí dřevo, dřevo podněcuje oheň, oheň tvoří zemi (popel), země dává vzniknout kovu a kov sbírá vodu. Na druhé straně, každý prvek může svůj následující prvek také potlačovat: dřevo vyčerpává zemi, země zastavuje vodu, voda hasí oheň, oheň taje kov, a kov seká dřevo. Toto dynamické propojení zajišťuje vzájemnou rovnováhu a harmonii v těle i ve vesmíru.


V praxi TCM se znalost Wu Xing používá k vysvětlení komplexních vztahů mezi orgány, emocemi a fyzickými manifestacemi nemoci. Diagnostika se často zaměřuje na identifikaci nerovnováhy mezi prvky a léčba může zahrnovat akupunkturu, bylinnou medicínu, QiGong a dietní doporučení, aby se obnovila harmonie v těle.


Tato starověká moudrost je v TCM nejen filozofickým konceptem, ale i praktickým nástrojem, který umožňuje léčitelům přistupovat k pacientům holisticky, s respektem k jedinečné rovnováze prvků, která každého z nás definuje.

Zdroj: Cesta želvy

Některé starší články

Nalezení rovnováhy. Jak vlastně fungují vitální houby? - 2. díl

Nalezení rovnováhy. Jak vlastně fungují vitální houby? - 2. díl

YinYangová cesta zdravím neboli cesta středu, představuje ideální stav, kdy je Yin a Yang v rovnováze. Poznejte vitální houby, které tuto ztracenou rovnováhu pomáhají nalézt.

číst více

Nalezení rovnováhy. Jak vlastně fungují vitální houby? - 1. díl

Nalezení rovnováhy. Jak vlastně fungují vitální houby? - 1. díl

Co pro vás znamená zdraví? Pro tradiční čínskou medicínu je to rovnováha těla. Rovnovážný stav, kdy je vše v souladu se vším a naše tělo je zdravé. A nejen zdravé, zároveň se cítíme dobře a užíváme si kvalitního života.

číst více

Prvek Kov

Prvek Kov

Prvek Kov patří mezi jeden z pěti základních prvků v systému Wu Xing, který je klíčovým konceptem v tradiční čínské filozofii a medicíně. Wu Xing, což znamená "pět pohybů", popisuje dynamické vztahy a vzájemné interakce mezi různými aspekty lidského těla a přírody.

číst více