Wu Xing: Pět prvků tradiční čínské medicíny

Ve starověké čínské filozofii představuje koncept Wu Xing, známý také jako Pět prvků nebo Pět fází, klíčový princip uspořádání a vzájemných vztahů mezi různými přírodními fenomény. V tradiční čínské medicíně (TCM) je tento systém pěti prvků – dřevo, oheň, země, kov a voda – základním nástrojem pro diagnostiku a léčbu, jelikož se předpokládá, že tyto prvky jsou reprezentacemi různých aspektů těla, emocí a ducha.


Pět frekvencí


Čínská medicína v podstatě celý náš vesmír rozděluje na pět systémů. Každý systém symbolizuje jeden prvek. A každá věc, každý jev přináleží k jednomu z prvků. Už jsme si říkali, že vše v našem vesmíru je tvořené energií Qi. Vše je Qi. A v každém systému Pěti prvků jsou věci o stejné „frekvenci“. Není to přesný popis, ale lepší nemáme. Prostě všechny věci a jevy v rámci jednoho prvku si jsou svými vlastnostmi a charakteristikami podobné. A co je důležité, v rámci Pěti prvků mají mezi sebou určité vztahy.

Collage,Of,Feng,Shui,Destructive,Cycle,With,Five,Elements,(water,

Pojďme se na jednotlivé prvky podívat:

1. Dřevo (木, mù) - symbolizuje růst a rozvoj. V těle je spojeno s Játry a Žlučníkem, zodpovídá za regulaci Qi (životní energie) a harmonizaci emocí. Dřevo je také spojeno s jarem, východem a zelenou barvou. Nerovnováha tohoto prvku se může projevit jako frustrace nebo rozhodnost.


2. Oheň (火, huǒ) - představuje energii, teplo a dynamiku. V TCM je spojen se Srdcem a Tenkým střevem, ovlivňuje mluvení a spánek. Léto, jižní směr a červená barva jsou atributy ohně. Nerovnováha může vyvolat úzkost nebo nadměrnou radost.


3. Země (土, tǔ) - stojí za stabilitou a živinami. Slezina a Žaludek jsou orgány spojené s tímto prvkem. Reprezentuje pozdní léto, střed a žlutou barvu. Země má vliv na trávení a soudnost. Obavy nebo empatie mohou signalizovat nerovnováhu v tomto prvku.


4. Kov (金, jīn) - znamená strukturu a řád. Kov je asociován s Plícemi a Tlustým střevem, ovlivňuje dýchání a odstraňování odpadních látek. Podzim, západ a bílá barva jsou s kovem spojeny. Smutek nebo korektnost jsou emocemi, které naznačují stav tohoto prvku.


5. Voda (水, shuǐ) - je symbolem moudrosti a adaptability. Ve vztahu k tělu se voda pojí s Ledvinami a Močovým měchýřem, odpovědnými za filtrační funkce a reprodukci. Zima, sever a černá barva jsou charakteristické pro vodu. Strach nebo klid mohou být příznaky nerovnováhy ve vodním prvku.


Prvky neustále interagují v cyklech vytváření (výživy) a překonávání (kontroly). Například voda živí dřevo, dřevo podněcuje oheň, oheň tvoří zemi (popel), země dává vzniknout kovu a kov sbírá vodu. Na druhé straně, každý prvek může svůj následující prvek také potlačovat: dřevo vyčerpává zemi, země zastavuje vodu, voda hasí oheň, oheň taje kov, a kov seká dřevo. Toto dynamické propojení zajišťuje vzájemnou rovnováhu a harmonii v těle i ve vesmíru.


V praxi TCM se znalost Wu Xing používá k vysvětlení komplexních vztahů mezi orgány, emocemi a fyzickými manifestacemi nemoci. Diagnostika se často zaměřuje na identifikaci nerovnováhy mezi prvky a léčba může zahrnovat akupunkturu, bylinnou medicínu, QiGong a dietní doporučení, aby se obnovila harmonie v těle.


Tato starověká moudrost je v TCM nejen filozofickým konceptem, ale i praktickým nástrojem, který umožňuje léčitelům přistupovat k pacientům holisticky, s respektem k jedinečné rovnováze prvků, která každého z nás definuje.

Zdroj: Cesta želvy

Některé starší články

Tři poklady - San Bao

Tři poklady - San Bao

Jak už jsem mnohokrát psal, tak ve Vnitřní knize Žlutého císaře se píše: „Tao rodí jedno, jedno rodí dvoje, dvoje rodí troje a troje rodí všechny myriády věcí.“ Mluvili jsme už o jednom, což byla Qi, dvoje byl Yin a Yang.

číst více

Primární patologická triáda v TCM

Primární patologická triáda v TCM

Na první pohled by se mohlo zdát, že tradiční čínská medicína je až moc jednotná ve svých základních východiscích, která jsou jasně popsána již ve Vnitřní knize Žlutého císaře (Žlutý císař žil asi před 5 tisíci lety). Když mluvíme o Qi, Yin Yangu či o pěti prvcích, tak je všem jasné, o čem se mluví.

číst více

Yin a Yang: Symbol rovnováhy v každodenním životě

Yin a Yang: Symbol rovnováhy v každodenním životě

Yin a Yang jsou klasickými pojmy čínské filozofie a kosmologie, reprezentující dvě základní, protikladné, ale vzájemně se doplňující síly vesmíru. Jsou často zobrazovány jako černá a bílá kruhová spirála, kde je v každém kruhu tečka opačné barvy. Tato symbolika ukazuje, že v každé síle je kousek té druhé. V kontextu každodenního života můžeme tyto pojmy využít k porozumění rovnováze, harmonii a vzájemnému doplnění.

číst více