IMUNITA - opravdu víme, jak funguje?

Přemýšleli jste někdy o tom, proč v dobách temného středověku někteří lidé na mor umírali, zatímco někteří se nejen nenakazili, dokonce se o nemocné starali? Jednoduchá odpověď. Měli silný imunitní systém.
Imunitní systém je jako štít, který nás chrání před vetřelci, kteří se neustále snaží všemi možnými cestami vniknout do našeho organismu. Proč? Chtějí naši energii, místo pro přežití a množení. O nic jiného tu nejde. Jsou tak naprogramováni. Viry, bakterie, kvasinky, chlamydie a mnoho dalších. Jsou stále kolem nás. Je jenom iluzí, že se je někdy podaří zcela vymýtit. Nepřítel se neustále zdokonaluje. A člověk se naopak neustále svým zhoršujícím se životním stylem oslabuje.

Náš imunitní systém zabraňuje vnikání patogenů do organismu, a pokud projdou, tak se je snaží zlikvidovat. Abych byl přesný, imunitní systém nemá na starosti jen vnější nepřátele, ale i ty vnitřní. Což mohou být třeba rakovinné buňky, buňky poškozené nebo některé mikroorganismy, které se nežádoucím způsobem přemnoží v mikrobiotě. Je také velmi důležité, aby imunitní systém dokázal rozlišit, které buňky jsou dobré, a ty, se kterými je třeba se poprat. Pokud toto nedokáže dobře rozlišovat, začne se obracet proti našim vlastním buňkám a vznikne tak autoimunitní problém.
Náš imunitní systém můžeme rozdělit na dvě části. Na vrozenou neboli nespecifickou imunitu a imunitu získanou neboli adaptivní (schopnou se přizpůsobovat). Tu první si představte jako hory a kopce, které chrání území před vpádem Hunů. Hory a kopce jsou v našem organismu tvořeny kůží, potem, slinami, žaludečními šťávami, buňkami, např. fagocyty, což je druh bílých krvinek, které jsou schopny pohlcovat patogeny, částice z vnějšího prostředí a různé druhy působků, jež jsou produkovány nejen imunitními buňkami. Například interleukiny, mezi nimiž jsou takové, které vyvolávají horečku a tím hubí patogeny (např. IL-1), chemokiny, interferony alfa a beta, což jsou látky produkované napadenými buňkami a pomáhají chránit zdravé buňky sousedící s buňkami napadenými, růstové faktory podporující množení imunitních buněk.
Důležitou složkou je také komplementový systém a markery zánětu, např. CRP. Jsou schopné nebezpečnou částici označit pro fagocyty k pohlcení, spustit imunitní reakci, nebo bakterii přímo zabít tím, že na povrchu vytvoří komplex poškozující buněčnou membránu. Tato část imunity reaguje stále stejným způsobem, není schopná se vyvíjet, nemá imunologickou paměť. Proti patogenům, s kterými se už setkala, bojuje vždy stejně razantní silou.
Oproti tomu imunita získaná je jako dobře vycvičená a vyzbrojená armáda. Skládá se z látkové složky, což jsou imunoglobuliny (protilátky), a ze dvou typů bílých krvinek: B a T lymfocytů. Na rozdíl od vrozené imunity si dokáže adaptivní imunita zapamatovat, se kterými patogeny se již v minulosti musela poprat. A pokud se stejný patogen znovu objeví, je zásah této imunity rychlejší a cílenější. B lymfocyty vznikají v kostní dřeni a produkují bílkoviny zvané protilátky. Ty jsou účinné hlavně u mimobuněčných patogenů. T-lymfocyty se rodí také v kostní dřeni, ale postupně odchází „do školy“ do našeho brzlíku, kde se učí jak vyhrát nad patogeny. Imunoglobuliny dokáží patogen identifikovat a označit, omezit jeho pohyblivost, případně ho i usmrtit.
 
Popsali jsme si součást našeho organismu, která nás dokáže chránit před vnějším i vnitřním nepřítelem. Kdo je ale tím nepřítelem? Pokud chceme nad nepřítelem zvítězit, musíme ho poznat. Není v možnostech tohoto textu pospat všechny patogeny, se kterými se náš organismus může za život potkat. Pojďme se podívat na jeden, který si v dnešních dnech získal velkou, byť poměrně negativní, popularitu.
Ano tím patogenem je vir. Vir je velmi malý nebuněčný organismus. Je někde na pomezí mezi živým a neživým organismem. Většina vědců ho klasifikuje jako neživý. Nicméně je to úhel pohledu. Čínská medicína tvrdí, že každá živá věc obsahuje 3 poklady – Shen (duši či záměr), Qi (energii) a Jing (esenci, hmotu). Hmotu vir určitě má. Je to jen RNA nebo někdy DNA obalená většinou proteinovou skořápkou. Má i energii, i když si ji bere jako správný parazit z hostitelské buňky. A pravděpodobně má i Shen, nějaký záměr, program, který se snaží uskutečňovat. Viry většinou vnímáme jako naše nepřátele. Mnohem rozsáhlejší boj však svádí viry s bakteriemi. To je jejich úhlavní nepřítel. Nicméně, jak dnes vidíme, i pro člověka jsou viry často velký problém.
Viry se nedokáží samy množit. Potřebují k tomu hostitelskou buňku. Viry se také nejsou schopné pohybovat. „Přemísťují“ se např. společně s kapénkami, které vyprskneme nebo vykašleme. Mají na sobě takové klíče, spouštěče, díky nimž jsou schopny otevřít zámky, které jsou umístěné na buňkách našeho organismu.  Vir si buňku odemkne, dostane se dovnitř a začne nastolovat své pořádky. Jeho cílem je se replikovat. Buňka postupně přestává plnit v organismu funkce, kvůli kterým byla vytvořena, a začíná pracovat ve prospěch viru.
 
Při replikaci poměrně často dochází k chybám, a tak vznikají různé mutace virů. Pokud je mutace pro vir nevýhodná, nezlepšuje jeho schopnost přežít, vir zanikne. Pokud mu ale mutace přinese nějakou výhodu nad ostatními viry, takto zmutovaný vir začne ostatní vytlačovat a postupně v organismu převládat.
Koronaviry jsou nám dobře známou skupinou virů, které nás obtěžují každý podzim a projevují se typicky rýmou. Při replikaci ale vznikají mutace, které jsou aktivnější než ty běžné koronaviry, na které je náš imunitní systém už připravený. A k nim patří i koronavirus SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2). Problém, je, že náš imunitní systém tento typ viru neumí rychle rozeznat a zlikvidovat. A trvá mu delší dobu, než ho rozpozná, než začne vytvářet imunologickou odpověď a než ho začne likvidovat.
Koronaviry jsou RNA viry. Kromě proteinového obalu jsou obaleny i membránou, kterou si vytvářejí z buňky, když ji opouštějí. Buňku opouští naráz ne jedna, ale velké množství virových částic, čímž buňku fyzicky poškodí -  v podstatě ji roztrhají. A právě to je největší problém současného koronaviru - devastuje tkáně našeho organismu. Hlavně plíce. Druhý problém spočívá v nepřiměřené, řekl bych zbrklé imunitní odpovědi, kdy náš imunitní systém začne likvidovat i jednotlivé zdravé buňky, aby ochránil celek. A bohužel někdy je ta destrukce masivní a život ohrožující.
Víme tedy, jak funguje obrana a částečně víme, jak vypadá náš nepřítel. Co tedy můžeme udělat pro to, abychom neonemocněli? Jak se můžeme bránit?
Účelem tohoto článku není mluvit o léčbě. Extrémně důležitá je prevence.
 
Za prvé je nutné dodržovat základní hygienická pravidla:
1. umývejte si ruce mýdlem nebo používejte antibakteriální gel s obsahem alkohol
2. při kašli a kýchání si zakrývejte nos a ústa kapesníkem nebo celou paží
3. mimo domov noste vždy roušku či respirátor
4. vyvarujte se úzkému kontaktu s osobami, které mají příznaky nachlazení nebo chřipky
5. při zvýšeném výskytu ve vaší oblasti se vyhýbejte místům setkání většího počtu lidí (nákupní centra, čekárny, MHD, kina apod.)
6. dbejte na dostatečnou tepelnou úpravu masa a vajec
7. při kontaktu s volně žijícími či hospodářskými zvířaty používejte ochranné pomůcky
 
Za druhé je nutné nasměrovat náš životní styl, aby náš organismus pracoval optimálně a měl dostatek energie k budování silného imunitního systému:
1. kvalitně, pestře a pravidelně jezte. Jezte kvalitní a chemicky neupravované potraviny
2. dostatečně spěte a přiměřeně odpočívejte
3. důležitý je pravidelný pohyb, ale neměl by být příliš vyčerpávající
4. snažte se udržet emoce na uzdě (což je v dnešní době poměrně těžký úkol)
5. radujte se z maličkostí a pěstujte dobré vztahy. Bude zase líp.

Některé starší články

Jak utišit mysl pomocí vitálních hub?

Jak utišit mysl pomocí vitálních hub?

Jak se cítíte v posledních dnech a měsících? Pociťujete neklid, únavu a trápí vás špatný spánek? Hektický život a přemíra stresu přetěžují naši mysl, a to vede k řadě obtíží. Zkuste hledat, čím byste mohli svoji mysl zklidnit. Co třeba vitální houby?

číst více

Je spokojenost klíčem ke šťastnému životu?

Je spokojenost klíčem ke šťastnému životu?

Dovolte mi hned na úvod jednu otázku: „Jak moc jste ve svém životě spokojeni?“ V poslední době, když hovořím s lidmi, cítím, že spokojenost v jejich životech chybí. Většina z nich má pocit, že dnešní svět se zbláznil. Válečné konflikty, vleklá ekonomická nejistota, zhoršující se vztahy mezi lidmi a vypadá to, že přes i vysokou úroveň zdravotnictví jsme čím dál více nemocní.

číst více

Crohnova choroba a houba Chaga

Crohnova choroba a houba Chaga

Crohnova choroba je chronické zánětlivé onemocnění trávicího traktu, které je klasifikováno jako autoimunitní onemocnění. Přestože přesná příčina Crohnovy choroby není plně pochopena, vědci se domnívají, že kombinace genetických, environmentálních a imunitních faktorů hraje v jejím vývoji klíčovou roli. Autoimunitní onemocnění obecně vznikají, když imunitní systém „omylem“ útočí na zdravé tkáně těla.

číst více